- Reklama -

- Reklama -

Jest konkurs na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem dyrektora, jakie stawia starosta przed kandydatami, to m.in. wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 3-letni staż pracy lub co najmniej 3-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, znajomość stosownych ustaw, procedur pozyskiwania i rozliczania środków unijnych oraz znajomość zasad funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych. Dodatkowo punktowane będą: umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, komunikatywności, zdolności negocjacyjnych, szybkiego reagowania, odpowiedzialności.

Obowiązkiem dyrektora będzie kierowanie Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju, w tym: realizacja zadań ustawowych powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, reprezentowanie jednostki na zewnątrz, racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań merytorycznych jednostki.

- Reklama -

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22 czerwca w siedzibie starostwa.

Przez ostatnie sześć lat jednostką kierowała Maria Góralska, pełniła obowiązki dyrektora. Wcześniej była zastępcą dyrektora. Stanowisko to objęła, gdy Zarząd Powiatu rozwiązał umowę o pracę z wieloletnim dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Ryszardem Kostrubcem.

Wolny etat dyrektorski w jednostce podległej starostwu jest również w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Tam na emeryturę odchodzi wieloletnia dyrektor Barbara Obszańska. Kandydaci mogą składać oferty również do 22 czerwca br. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.