- Reklama -

Jest dyrektor Miejskiej Służby Drogowej

Od kandydata wymagano m.in. wykształcenia wyższego technicznego (kierunek budownictwo, specjalność: drogi), co najmniej 3 letniego staż pracy lub wykonywanie co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego dotyczył nabór. Musiał również posiadać uprawnienia budowlane branży drogowej oraz  nieposzlakowaną opinię. Liczyła się również znajomość ustaw i rozporządzeń.

Dodatkowo pod uwagę była brana m.in. dyspozycyjność, umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, znajomość języków obcych czy odporność na stres.

- Reklama -

Nowy dyrektor będzie miał za zadanie kierować pracą Miejskiej Służby Drogowej. Będzie musiał opracowywać i realizować je plan rzeczowo – finansowy.

"Piotr Michalczyk posiada wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo o specjalności drogi i tytuł magistra inżyniera oraz uprawnienia budowlane branży drogowej. W ramach postępowania konkursowego uzyskał on wysoką punktację i w ocenie Komisji Rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą ogólną i merytoryczną do objęcia stanowiska Dyrektora Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju" – napisał burmistrz Janusz Rosłan w uzasadnieniu wyboru.

Umowa podpisana zostanie na pełen etat. Na jakie wynagrodzenie może liczyć nowy dyrektor?  Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3 500 – 4 200 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w przedziale od 500 – 1000 zł brutto.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.