Jest dostawca paneli solarnych

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa jakości powietrza w regionie, a w szczególności zmniejszenie stężenia pyłów drobnych w powietrzu, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
W ramach zadania na 386 budynkach mieszkalnych w Biłgoraju zostaną zamontowane  zestawy kolektorów słonecznych. Będą to zestawy 2, 3 i 4-panelowe. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać około 1 340 osób. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane 73 kotły opalane biomasą o łącznej mocy 1520 kW.
Zadanie podzielone zostało na kilka etapów. W pierwszym wyłoniono firmę, która zajmie się dostawą i montażem instalacji kolektorów słonecznych. Będzie to firma Solartime z Rzeszowa, która w przetargu złożyła najlepszą ofertę. Oprócz tego na przetarg wpłynęły jeszcze dwie oferty innych firm. Oferta spółki Antinus ze Skierniewic została odrzucona, a oferta spółki Elexipower Grup z Woli Zaradzyńskiej uzyskała mniej punktów.
Projekt miasta Biłgoraj, który zakłada montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w budynkach mieszkańców, wpisuje się w „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, którego celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych. Program ten ma zachęcać mieszkańców do likwidacji lub wymiany ogrzewania na niskoemisyjne.
To już drugi duży projekt, dotyczący energii odnawialnej, który realizują władze miasta. W 2014 roku miasto przystąpiło do projektu, który także dotyczył wymiany źródeł energii na ekologiczne. W ramach projektu wykonanych zostało 1830 instalacji solarnych na prywatnych budynkach mieszkalnych, zestaw 45 paneli zamontowany został na budynku wspólnoty mieszkaniowej, a 20 paneli solarnych na budynku OSiR. Zadanie to kosztowało ponad 16 mln zł, z czego prawie 13 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.