karczma na woli_wesela

- Reklama -

- Reklama -

Jest budżet miasta Biłgoraja na 2023 rok

Radni miasta Biłgoraja uchwalili właśnie budżet na 2023 rok. Jak na sesję rady miasta Biłgoraja przystało, nie obyło się bez wycieczek i aluzji politycznych. Ale mamy budżet i wiemy na co pójdą pieniądze w 2023.

- Reklama -

Trwa sesja rady miasta, podczas której radni uchwalili budżet na 2023 rok.

 

Konstrukcję budżetu szczegółowo przedstawił skarbnik Miasta Biłgoraja, Roman Żuk. Według projektu uchwały budżet będzie wyglądał następująco:

 

 

Skąd miasto weźmie pieniądze?

 

Kwota dochodów budżetu to  139 mln 544 tys 992 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 108 mln 60 tys  792 zł i dochody majątkowe w kwocie 31 mln  484 tys  200 zł

 

 

-Głównym źródłem dochodów są stawki podatków od nieruchomości (prognoza na 2023 wynosi 14 mln 900 tys zł),

-Podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT) – (prognoza na rok 2023: 21 mln 935 tys. zł)

– budżetu UE na pokrycie funkcjonowania DDPS – 180 tys. zł

– środki z budżetu państwa oraz innych źródeł na dofinansowanie inwestycji 30 mln 859 tys zł (m.in  5 mln zł na ulicę Spokojną, 11 zln 800 tys. zł  na budowę hali sportowej przy SP nr 1)

-subwencje m.in subwencja oświatowa –  38 mln 320 tys. zł

– dotacje na zadania własne – 3mln zł

– kredyt niezbędny do zbilansowania budżetu –  13 mln zł

– nadwyżka z  roku 2022  – 4,5 mln zł

 

 

Na co miasto wyda pieniądze?

Planowana kwota wydatków budżetu miasta  wynoszą  155 129 933, 01 zł (z tego wydatki bieżące to 111 989 933,01 zł i wydatki majątkowe to  43 140 000 zł)

 

Główne wydatki:

 

– Oświata – 53 mln 128 tys. zł

-transport i łączność, czyli inwestycje drogowe – 29 mln 312 tys.  zł

-kultura fizyczna – 16 mln 893 tys.  zł

-administracja (bieżące funkcjonowanie Urzędy miasta, wynagrodzenia) – 13 mln 967 tys. zł

-rodzina (m.in fundusz alimentacyjny) – 12 mln 194 tys. zł

gospodarka komunalna (system gospodarowania odpadami, utrzymanie miasta, oświetlenie) – 9 mln 773 tys. zł

-pomoc społeczna – 8 mln 112 tys. zł

-kultura (dotacje dla biblioteki, dla Centrum Kultury, dla organizacji pozarządowych) – 4 mln 480 tys. zł

– gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, budowa cmentarza przy ulicy  Batorego, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta  – 3 mln 989 tys. zł

 

 

- Reklama -

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 15 584 941,01 zł

-Decydując się na tak duży deficyt, mamy to na uwadze, że w części będzie on sfinansowany tym, co wypracujemy w roku 2022, a w pozostałej kwocie kredytem, o którym mówiłem wyjaśnił skarbnik.

 

Inwestycje:

Jeśli chodzi o  planowane wydatki majątkowe na 2023 rok łączna ich wartość wynosi 43, 897 mln zł.

Inwestycje ujęte w budżecie to:

-Przebudowa ulicy Polnej i Granicznej, budowa ulic: Spokojnej, Gałczyńskiego, Wańkowicza, Narutowicza, Piłsudskiego, modernizacja skwerów: Saskiego i przy kościele św. Jerzego, dokończenie budowy cmentarza przy ulicy Batorego, budowa centrum rehabilitacyjno – sportowego prze SP nr 1, budowa boisk przy SP nr 3.

 

Zadłużenie budżetu planowane na koniec 2023 będzie wynosić 34 mln 885 tys. zł

 

Skarbnik zapewnił, że budżet jest zaplanowany realnie i zabezpieczono  wszystkie niezbędne środki na rok 2023.  Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Dyskusja

 

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny Łukasz Pracoń, zapewniając, że klub radnych PIS poprze budżet pomimo iż, biorąc pod uwagę planowane inwestycje, budżet jest bardzo ostrożny.

Radny wnioskował, aby propozycje do budżetu przedstawione przez klub PIS zostały wpisane na listę rezerwową.  Pracoń wymienił między innymi:

Przygotowanie dokumentacji do budowy ulic:  Wiśniowej wraz z oświetleniem,Zachodniej i Nadrzecznej wraz z oświetleniem, Klonowej wraz z oświetleniem.  Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę Zieloną z ulicą Władysłąwa Jagiełły.  Budowa chodników przy ulicy Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły.  Remont chodnika łączącego ulicę Targową z Bagienną wraz z modernizacją oświetlenia.

 

W dyskusji głos zabrał również radny Mirosław Lipiński:

-Chcę zauważyć, że bardzo ważne zadanie czeka na swoją kolej: myślę o parku Nowakowskiego na osiedlu Rożnówka (…) Warto przywrócić temu miejscu dawny wygląd – mówił radny.

Lipiński zaproponował, by środki na ten cel pozyskać z rządowego programu renowacji zabytków.

-Czy pan burmistrz rozważna  pomysł przyłączenia się do tego programu?pytał Lipiński

 

Radny Tadeusz Ferens zaapelował do skarbnika, by nie był tak pesymistyczny w swoich prognozach:

– Panie Skarbniku, jak zwykle w pana wypowiedzi, to sporo pesymizmu i czarnego widzenia. Nawiążę do tego roku, który miał być bardzo trudny, bardzo zły finansowo. Okazuje się, że jest bardzo dobrze, mamy sporą nadwyżkę wypracowaną. (…)Nie ma co mówić, ze nie ma żadnych przepisów, które nie zapewniają nam finansów, ponieważ w 2021 roku rząd dał 4 i pół miliona niespodziewanych pieniędzy, w 2022 rok dostaliśmy 3,2 mln zł i jest nadzieja, że w roku 2023 będzie podobniemówił Tadeusz Ferens

Ferens tłumaczył, że rząd sporo pieniędzy wprowadził na rynek dla ludzi, ludzie więcej zarabiają, dlatego dochody rosły.

 

-Podzielam stanowisko kolegi Praconia, że budżet jest realnie ostrożny, bo można było więcej inwestycji zaplanować podsumował radny

 

Do słów radnego odniósł się burmistrz Janusz Rosłan:

– Sesję dzisiejszą rozpoczęliśmy pięknymi życzeniami, więc chciałbym żeby ta atmosfera trwała do końca. W związku z tym tyle mogę powiedzieć, ze ubolewam, iż pod koniec sesji znowu wchodzi polityka, miałem nadzieję, że je nie będzie. Oczywiście mógłbym odpowiedzieć na wszystkie te wnioski, ale chciałbym żebyśmy rozstali się w miłej atmosferze, więc nie będę niczego komentował – podsumował burmistrz.

 

Budżet na 2023 rok został uchwalony 20 za, przy 1 wstrzymującym się.

 

fot. Piotr Kowalczyk

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.