przedszkola Biłgoraj

- Reklama -

- Reklama -

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na sesji 24 czerwca Rada Powiatu Biłgorajskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

- Reklama -

Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za miniony rok, przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Zarząd Powiatu absolutorium otrzymał jednogłośnie.

Kwestie finansowe podsumował skarbnik powiatu. – To był trudny rok, ale który udało się zakończyć nadwyżką budżetową. Trzeba pamiętać, że wynika ona z faktu, że w 2019 roku wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wydatkujemy w 2020 roku. Zadłużenie wynosi 21 mln 365 tys. zł, co daje 17% do wykonanych dochodów powiatu. Trzeba pamiętać, że powiat spłacił 3 mln 300 tys. zł rat i odsetek z tytułu kredytów i pożyczek  zaciągniętych w minionych latach – mówił Grzegorz Płecha, skarbnik powiatu.

Miniony rok podsumował również Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski. Podziękował radnym i współpracownikom za merytoryczną, zgodną współpracę przy realizacji ubiegłorocznego budżetu.

– W wyniku realizacji tego ambitnego budżetu mieszkańcy różnych części naszego powiatu odczuli troskę (o sprawy mieszkańców – przyp. red.). Skutki inwestycji, które powstały w 2019 roku, mam tu na myśli przede wszystkim inwestycje drogowe, są zauważane przez mieszkańców – mówił starosta Andrzej Szarlip. 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Budżet powiatu na 2019 rok zakładał dochody powiatu w kwocie 115 mln 127 tys. zł, z tego planowane dochody bieżące wynosiły 98 mln 180 tys. zł. Planowane dochody majątkowe wynosiły 16 mln 946 tys. zł. Budżet powiatu w trakcie jego realizacji w 2019 roku był zmieniany uchwałami Rady Powiatu i uchwałami
Zarządu na skutek pozyskania dodatkowych dochodów na realizację zadań powiatu. Na koniec minionego roku zrealizowano dochody budżetu w kwocie 126 mln zł 125 tys. zł, a wydatki w kwocie 120 mln 977 tys. zł. Wobec tego rok 2019 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie ponad 5 mln zł.

Podczas głosowania nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu „za” jego udzieleniem głosowało 14 radnych, 4 radnych było „przeciw”. Tyle samo radnych wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu radni przyjęli jednogłośnie. W uchwale absolutoryjnej „za” głosowało 20 radnych, a więc wszyscy obecni na sali obrad. – W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym wszystkim radnym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Chciałbym życzyć sobie i Państwu, i wszystkim mieszkańcom powiatu nadal tak zgodnej współpracy dla dobra mieszkańców – mówił starosta Szarlip. 

.

- Reklama -

2 Komentarze
  1. mieszkaniec mówi

    Hahaha P. Małysza ” specjalista” od spraw zarządzania kryzysowego i medycyny ratunkowej. Ciekawe jak u niego z wydolnością? Jak długo bedziemy tolerować w zarządzie ludzi którzy nie mają pojęcia o tym co mówią a zwłaszcza co robią. Samozwańczy król OSP Sól chciałby pouczać fachowców z PSP i RM a sam nigdy nie pracował i nie miał do czynienia z poważnymi sytuacjami i przypadkami…ale cóż, widocznie doświadczenie w pompowaniu wody z piwnicy wystarczy żeby zostać członkiem zarządu i udawać bohatera

  2. Tak to wygląda mówi

    Zarząd powiatu biłgorajskiego został nominowany do akcji #GaszynChallenge. Nominowani nie wykonali zadania.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.