Krystyna Deryło- główny

- Reklama -

Jesienne barwy na Roztoczu

 Spotkanie miłośników przyrody uświetnili zaproszeni goście: leśniczy Tomasz Kulesza, pracownik Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, oraz Agnieszka Korgul, przedstawiciel Urzędu Miejskiego we Frampolu.

Wędrując leśnymi drogami, uczniowie poznawali środowisko naturalne lasów iglastych i liściastych. Leśniczy opowiadał ciekawostki o drzewach i krzewach typowych dla okolicznych lasów. Uczestnicy obserwowali przyrodę i zachodzące w niej przed zimą zmiany, podziwiali piękne kolorowe liście. W związku z sezonem grzybowym pojawiło się wiele pytań dotyczących rozpoznawania grzybów. Na wycieczce nie zabrakło również ogniska i pieczonych kiełbasek.

- Reklama -

Wyjazd w teren był również zachętą dla uczniów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „GreenGo”. Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego. W ramach konkursu edukacyjnego uczniowie we współpracy z przedstawicielami urzędu oraz starostwa przeprowadzą lokalną inwentaryzację elementów zielonej infrastruktury, a jej wyniki zamieszczą na geoportalu. To przykład działania, które z jednej strony posiada walor edukacyjny, a z drugiej ma wymiar praktyczny, bo pomoże w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych i kulturowych gminy.

Projekt „GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej”, w którym udział bierze gmina Frampol, realizowany jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodek specjalizujący się w przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, działający na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.