AGD

- Reklama -

- Reklama -

Janusz Rosłan z absolutorium

Głównym punktem obrad czerwcowej sesji Rady Miasta Biłgoraj było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Januszowi Rosłanowi. Siedmiu radnych wstrzymało się od głosu.

- Reklama -

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawił skarbnik Roman Żuk. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu.

Uchwalony przez Radę Miasta Biłgoraja budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie ponad 129 mln zł. Dochody wykonano w kwocie 128 mln 698 tys. zł, co stanowiło 99,76% planu. Planowane pozostałe dochody w kwocie blisko 48,5 mln zł wykonano w kwocie 48 mln 665 tys. zł, co stanowi 100,49% planu.

Plan wydatków budżetowych przewidywał kwotę 131 mln 650 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 128 mln zł, co stanowi 97,28% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 27 mln 148 zł, co stanowiło 20,62% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 26 mln 666 zł, co stanowi 98,22% planowanych wydatków na inwestycje.

Na koniec minionego roku zadłużenie miasta wyniosło 22 mln 310  tys. zł i było niższe w stosunku do 31 grudnia 2018 r. o 515 tys. zł. Natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła blisko 10 mln zł.

Przed głosowaniem radny Łukasz Pracoń stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu. – Jednak w minionym roku było kilka aspektów, które budziły sporo kontrowersji – mówił. Wyjaśnił, że ma na myśli stratę 300 tys. zł wynikającą z zaniedbania urzędników. Dodatkowo niedofinansowany jest sport i działacze sportowi.

- Reklama -

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 15 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. Natomiast w uchwale absolutoryjnej od głosu wstrzymało się 7 radnych, a 13 było za udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

– Dziękuję i gratuluję skarbnikowi Romanowowi Żukowi, referatowi finansowemu, który pracował nad budżetem. Dziękuję burmistrzowi, zastępcy i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i jednostek podległych – mówił Andrzej Łęcki, przewodniczący rady.

Dziękuję wszystkim, którzy realizowali zadania zawarte w budżecie miasta. To był dobry rok i życzmy sobie, aby on się powtórzył – dodał. 

red.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.