- Reklama -

Janusz Rosłan z absolutorium

Głównym punktem obrad kwietniowej sesji Rady Miasta było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Januszowie Rosłanowi.  Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawił skarbnik Roman Żuk. Przypomniał, jak przedstawiały się budżety samorządu na przestrzeni minionych lat. Dodał, że z roku na rok budżety były coraz wyższe. Mówił, że przez kilka lat budżet samorządu miasta nie miał deficytu.

Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu.

- Reklama -

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało dwóch radnych wstrzymało się od gosu. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.

Marian Klecha, przewodniczący Rady Miasta, pogratulował Januszowi Rosłanowi otrzymania absolutorium. Złożył podziękowania również wszystkim pracownikom Urzędu Miasta.

 Janusz Rosłan podziękował za udzielone mu absolutorium. Dziękował również wszytskim pracownikom Urzedu Miasta.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.