Jakie inwestycje w tym roku planuje Potok Górny?

Pod koniec ubiegłego roku radni podjęli jedną z najważniejszych uchwał, czyli uchwałę budżetową. Mimo że może być ona jeszcze zmieniana, to już wiadomo, jakie dochody i wydatki zaplanowano na 2018 rok.

Łączną kwotę dochodów budżetu gminy Potok Górny określono na ponad 24 mln zł, z tego dochody bieżące w kwocie prawie 20 mln zł i dochody majątkowe w kwocie ponad 4 mln zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą prawie 6 mln zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina zarobi 58 tys. zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 300 tys. zł.

W budżecie zaplanowano też wydatki. W 2018 roku gmina Potok Górny planuje wydać prawie 24 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą niemal 18 mln zł i wydatki majątkowe w kwocie prawie 6 mln zł. Na przykład na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wydatki wyniosą niemalże 6 mln zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosą 450 tys. zł. Na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 52 tys. zł. Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej gmina wyda 10 tys. zł. Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę prawie 330 tys. zł. 

W tym roku planowana jest także nadwyżka budżetu gminy w wysokości 480 tys. zł. Cała ta kwota ma być przeznaczona na spłatę kredytów. W budżecie stworzono też rezerwy: ogólną i celową, obie w kwocie 70 tys. zł. Zostaną one wykorzystane przy realizacji zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwała budżetowa wyodrębniła także fundusz sołecki, który w 2018 roku wyniesie około 260 tys. zł. 

W nowym roku gmina będzie też inwestować. Za 47 tys. zł ostanie wybudowany chodnik w Nakliku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 863. Zaplanowano też budowę chodnika w Potoku Górnym. Na to zadanie przeznaczono 150 tys. zł. Za 50 tys. zł zostanie w tej miejscowości przebudowana droga gminna. Ponad 300 tys. zł będzie kosztować modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym. W tym roku modernizację przejdzie budynek remizy OSP w Jasienniku Starym. Zadanie to wyceniono na 80 tys. zł. Rozbudowana zostanie też remiza OSP w Lipinach Dolnych, co będzie kosztowało ponad 130 tys. zł. Na zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Naklik przeznaczono 32 tys. zł. Jednak największa kwota, niemal 5 mln zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Górny". W sumie wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą 5 mln 600 tys. zł.  

- Reklama -

1 komentarz
  1. Edgar mówi

    No fajnie dobrze. A gdzie sa swiatłowody ? No wiem wiem sa ale zakopane w ziemi i to głeboko. I co dalej?
    No własnie nic. Na zakopanie kabla w ziemi w naszym rejonie wyłozono 400mln zl. Szumnie o tym było. Kabel zakopano poxniej bylo szumne przecinanie wstegi przez tych ze świecznika i ta no powiedzmy oglednie degustacja i na tym koniec. Gdzie te firmy co sie mialy bic o ten swiatłowód. gdzie mieszkancy co mieli kozystac z okna na świat. Nie ma. Jakas firma podciagneła swój światlowód na jedna mała wioch a nazywa sie Lewki czy cos. Ale to całkiem inny światlowód podobno. Zreszta nikt nic nie wie. A Reszta gdzie. Po co było zakopywac 400mln zł jak sie z tego nie kozysta wcale albo kozysta prawie wcale. Mija rok drugi i nic. Moze czas cos z tym zrobic w koncu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.