Krystyna Deryło- główny

- Reklama -

Jak poszły matury?

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego 2. w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Znamy już wstępne wyniki matur.

W tym roku w powiecie biłgorajskim do matury przystąpiło 823 uczniów liceów ogólnokształcących i techników, a egzamin dojrzałości zdało 80 procent z nich. Maturzyści, którzy uzyskali mniej niż 30% z jednego z egzaminów obowiązkowych, będą mogli przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia, część ustna 21 i 22 sierpnia.

Podajemy wyniki matur w powiecie biłgorajskim.

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących (procent sukcesów maturalnych i liczba zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe):

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II  56%, 67

II Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju  93%, 55

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biłgoraju  25%, 12

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biłgoraju  67%, 3

I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju 95%, 256

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju  25%, 8

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie  82%, 11

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Turobinie  50%, 2

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w maju 2018 roku w technikach (procent sukcesów maturalnych i liczba zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe):

Technikum Budowlane w Biłgoraju  98%, 61

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju  67% 51

Technikum w Biłgoraju  59%, 57

Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 66%, 181

- Reklama -

Technikum Różaniec Pierwszy 25%, 8

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących (liczba zdających i wynik):

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju 27, 78%

II Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju  149, 50%

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biłgoraju  12, –

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biłgoraju  3, 60%

I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju 256, 68%

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju  8, –

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Turobin  11, 53%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Turobinie  2, –

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w maju 2018 roku w technikach (liczba zdających i wynik):

Technikum Budowlane w Biłgoraju  61, 8%

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju  51, –

Technikum w Biłgoraju 57, 44%

Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju  181, 42%

Technikum Różaniec Pierwszy 8, –

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.