- Reklama -

Jak państwo pomaga plantatorom?

Kilka tygodni temu na łamach NOWej informowaliśmy o interpelacji, jaką złożyła poseł Agata Borowiec w sprawie trudnej sytuacji plantatorów owoców miękkich. Mamy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa.

Ceny owoców w skupach nie pokrywają kosztów produkcji. Rolnicy biją na alarm. Takie warunki uprawy owoców są nie do zaakceptowania. W sprawie bardzo trudnej sytuacji plantatorów owoców miękkich poseł Agata Borowiec wystosowała interpelację do ministra rolnictwa. – Z informacji dostępnych w mediach, a także uzyskanych od moich wyborców wynika, że ceny owoców miękkich (porzeczek, malin, wiśni, agrestu) na początku sezonu są bardzo niskie. Zdaniem rolników, takie ceny są nieakceptowalne, gdyż nie pokrywają kosztów produkcji – podkreślała poseł Borowiec. Zaznaczała, że były plany, aby plantatorzy nie zbierali owoców, jednak pieniądze ze zbioru to często jedyne źródło utrzymania wielu osób. – Nadal jednak jest to sytuacja bardzo trudna i to nie tylko dla sadowników, którzy w tej sytuacji tracą, ale dla kondycji całej gospodarki – mówiła.

Poseł Agata Borowiec podkreślała, że ta sytuacja jest trudna zwłaszcza na Lubelszczyźnie, która jest europejskim zagłębiem owocowym. To stąd pochodzi większość polskich malin, agrestu czy porzeczek. Plantatorzy owoców miękkich borykają się także z wieloma innymi problemami. O tym, jaka będzie cena, często dowiadują się dopiero, gdy dostarczą towar do punktu skupu. Bardzo często tzw. „cena dnia” nie jest w ogóle podawana i oddają owoce, nie mając wiedzy na jej temat. Plantatorzy prosili również o kontrolę jakości sprowadzanych owoców spoza UE oraz monitorowanie ich ilości, a także o podjęcie prac nad doprecyzowaniem ustawy o wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi czy wprowadzenia ceł i ceny wejścia na owoce sprowadzane na rynek Polski spoza UE. Rolnicy sugerowali także, że należy zbadać zasadność obaw, że dochodzi do zmowy cenowej pomiędzy podmiotami skupującymi owoce miękkie, które dyktują producentom ceny zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. Posłanka Borowiec pytała ministra o to, jakie są sposoby na rozwiązanie problemów plantatorów oraz czy jest możliwe wprowadzenie rekompensaty cenowej w związku z kryzysem cenowym na rynku owoców miękkich.

Jest odpowiedź na interpelację Agaty Borowiec. Czytamy w niej, że duża niestabilność na rynku owoców miękkich jest spowodowana wieloma czynnikami. Podaż ze strony producentów jest rozdrobniona, a indywidualni producenci, jako dostawcy niedużych partii towaru, nie mają możliwości prowadzenia skutecznych negocjacji przed sprzedażą. Ważnym czynnikiem są także rosnące koszty siły roboczej, co wpływa na koszt produkcji owoców, w szczególności jeśli zbiory dokonywane są ręcznie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla również, że sytuacja na rynku zależy także od rynku nie tylko w kraju, ale również w Unii Europejskiej.

Ministerstwo podkreśla, że podjęło szereg działań mających na celu poprawę sytuacji plantatorów. Miedzy innymi wystąpiono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadanie, czy działania przedsiębiorców nie są zmową cenową. Zwrócono się również do ogólnopolskich sieci handlowych z prośbą o wyeliminowanie praktyk dotyczących złego oznaczenia m.in. pochodzenia owoców.

20 lipca Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia działań kontrolnych jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw oraz podwyższenia kar. Dotyczyć one będą m.in. sprzedaży bez oznakowania krajem pochodzenia lub fałszowanie kraju pochodzenia.

W resorcie trwają prace dotyczące minimalnego okresu obowiązywania umowy oraz minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy. Przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

Ministerstwo, odnosząc się do kwestii uszczelnienia systemu kontroli produktów napływających z zagranicy poprzez wprowadzenie ceł i cen wejścia, informuje, że polityka handlowa, w tym ustalenie wysokości stawek celnych importowych, to obszar wyłącznych kompetencji UE. Oznacza to, że pojedynczy kraj członkowski UE, w tym Polska, nie ma możliwości wprowadzenia indywidualnych stawek celnych w imporcie spoza UE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje również działania, zachęcając plantatorów do tworzenia organizacji producentów, celem wzmocnienia ich pozycji na rynku. Organizacje producentów są zobowiązane do zagospodarowania całości produkcji dostarczonej przez swoich członków.

W odniesieniu do możliwości wprowadzenia rekompensaty cenowej w związku z kryzysem cenowym na rynku owoców miękkich Ministerstwo wskazuje, że rynki owoców i warzyw są regulowane bezpośrednio przez unijne przepisy wspólnej organizacji rynków rolnych. Przepisy te nie przewidują mechanizmów wsparcia kryzysowego na rynkach owoców i warzyw.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.