Paramedica

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek to dokument, który należy sporządzić własnoręcznie. Osoba zalegająca ze spłatą długu powinna złożyć stosowne podanie u wierzyciela. W dokumencie należy uzasadnić niemożliwość zwrotu posiadanego zobowiązania finansowego. We wniosku o umorzenie odsetek powinny się znaleźć m.in. dane dłużnika i informacje dotyczące firmy pożyczkowej. Co jeszcze należy w nim umieścić?

Czym jest umorzenie odsetek?

Osoba, która posiada nieuregulowane zobowiązania finansowe, wynikające na przykład z zaciągniętej pożyczki na raty, może zgłosić się do firmy windykacyjnej reprezentującej wierzyciela w celu złożenia wniosku o umorzenie odsetek od posiadanego długu. Istnieje możliwość umorzenia zarówno odsetek kapitałowych, które zostały naliczone od pożyczonej kwoty, jak i odsetek karnych doliczonych przez wierzyciela za opóźnienia w spłacie.

Odsetki karne, określane również mianem odsetek ustawowych, wynoszą 7 proc. w skali rocznej. Takie oprocentowanie może mieć wpływ na pogorszenie płynności finansowej dłużnika. Może nawet doprowadzić do tzw. spirali zadłużenia. Co zrobić w takim przypadku? Wyjściem z tej sytuacji jest napisanie wniosku o umorzenie odsetek.

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek to dokument, który powinien zostać sporządzony własnoręcznie przez dłużnika. Odręcznie napisane podanie oraz przedstawienie kiepskiej sytuacji finansowej wnioskującego może mieć duży wpływ na decyzję wierzyciela. Oczywiście, dłużnik może znaleźć odpowiedni wzór w sieci, jednak gotowy dokument może być mniej skuteczny. Wniosek o umorzenie odsetek powinien zawierać kilka niezbędnych elementów. Zaliczyć do nich można:

 • dane klienta – osoby zadłużonej,
 • informacje dotyczące banku, firmy pożyczkowej lub prywatnego wierzyciela,
 • określenie stosunku prawnego, z którego wynika zadłużenie oraz odsetki,
 • sumę długu i odsetek karnych,
 • uzasadnienie podania o umorzenie odsetek – na przykład utrata pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niezdolność do pracy,
 • zagwarantowanie o spłacie pozostałych rat w terminach,
 • załączniki, czyli dokumenty potwierdzające skomplikowaną sytuację dłużnika,
 • prośbę o pozytywne rozważenie podania.

Do załączników, które mogą mieć istotny wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek, należy zaliczyć:

 • dokument potwierdzający utratę pracy,
 • pismo ze szpitala bądź zaświadczenie lekarskie (w przypadku, gdy dłużnik doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • informacje o bieżącej sytuacji finansowej osoby zadłużonej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Jak uniknąć odsetek karnych?

Wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia odsetek od niespłaconych zobowiązań finansowych. Osoba, która posiada pożyczkę lub kredyt, może uniknąć konieczności spłacania odsetek karnych. Jak tego dokonać?

 • należy regulować raty w terminie,
 • można skorzystać z wakacji kredytowych,
 • jeżeli pożyczkodawca posiada w ofercie taką opcję – można skorzystać z prolongaty zobowiązania finansowego,
 • należy skonsolidować posiadane pożyczki.

Osoba, która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki, powinna w pierwszej kolejności, dokonać analizy swojej sytuacji finansowej. Jeżeli domowy budżet nie pozwala na regulowanie rat, nie należy podejmować pochopnych decyzji. Zaciąganie zobowiązań finansowych, których spłata jest niemożliwa, może doprowadzić do znalezienia się w bazach dłużników, na przykład w BIG InfoMonitor.

Umorzenie odsetek od pożyczki a umorzenie odsetek podatkowych

Wniosek o umorzenie odsetek od pożyczki dłużnik może złożyć w firmie windykacyjnej lub u wierzyciela, wobec którego posiada niespłacone zobowiązanie finansowe. Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych to z kolei dokument, który należy złożyć w urzędzie skarbowym. Urząd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek, jeżeli jego uzasadnienie jest związane z ważnym interesem podatnika bądź z interesem publicznym.

Zarówno umorzenie odsetek od pożyczki, jak i odsetek podatkowych, to dobrowolna decyzja odpowiednio wierzyciela i urzędu skarbowego. Osoba składająca podanie o umorzenie odsetek podatkowych powinna wziąć pod uwagę fakt, iż błędnie sformułowany wniosek, należy poprawić.

W przypadku złożenia podania o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki za zwłokę naliczane są do momentu złożenia wniosku. Jeżeli urząd skarbowy pozytywnie rozpatrzy złożony wniosek, dalsze odsetki za zwłokę od niespłaconej zaległości podatkowej, będą naliczane od następnego dnia po dniu wniesienia wniosku o umorzenie.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.