- Reklama -

Jaką wodę pijemy?

Ocena jakości wody została przygotowana na podstawie wyników badań wody uzyskanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz w oparciu o wyniki badań wody z prowadzonej przez administratorów kontroli wewnętrznej. Biłgorajski sanepid sprawował nadzór nad 40 wodociągami zbiorowego zaopatrzenia. Nie zgłaszano żadnych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywania przez te wodociągi.

- Reklama -

Z wody wodociągów zbiorowego zaopatrzenia korzysta aż 98,7% mieszkańców powiatu biłgorajskiego W minionym roku nie wydano decyzji o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

 Prowadzone są natomiast postępowania na poprawę jakości wody w wodociągach Górecka Starego oraz Biszczy ze względu na stwierdzany w wodzie wodociągów poziom mętności przekraczający wartości dopuszczalne. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym, utrudniając tym samym prowadzenie skutecznych procesów dezynfekcyjnych w sieci wodociągu. Może również w niektórych przypadkach pobudzać wzrost bakterii, co niekorzystnie wpływa na jakość wody. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.