Jaką wodę piją mieszkańcy gminy Biłgoraj?

Biłgorajski sanepid nie ma większych zastrzeżeń do jakości wody jaką spożywają mieszkańcy gminy Biłgoraj. W kilku wodociągach stwierdzono jednak mętność i przekroczenie pewnych składników.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Biłgoraju wydał opinię na temat  jakości wody w wodociągach Korczów – Okrągłe, Sól, Hedwiżyn, Majdan Gromadzki, Ciosmy, Dąbrowica, Dyle.

Jakość wody w wodociągach Korczów – Okrągłe, Sól, Hedwiżyn, Majdan Gromadzki, Ciosmy, Dąbrowica, Dyle spełnia wymagania  i oceniana jest jako przydatna do spożycia przez ludzi. W wodociągach Korczów – Okrągłe oraz Ciosmy stwierdzano pojawiający się poziom mętności nieznacznie przekraczający wartości dopuszczalne. Przyczyną tego była przerwa w dozowaniu siarczanu glinu na wodociągu w Ciosmach oraz prowadzenie prac na ujęciu wody wodociągu Korczów – Okrągłe. Mętność nie jest zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Woda o wysokiej mętności może utrudniać prowadzenie skutecznych procesów dezynfekcyjnych w sieci wodociągu. Może również, w niektórych przypadkach, pobudzać wzrost bakterii co niekorzystnie wpływa na jakość wody.

 W wodociągu Majdan Gromadzki stwierdzono pojawiający się poziom jonu amonowego przekraczający wartości dopuszczalne. Wyniki badań kontrolnych pokazały, że poziom jonu amonowego wrócił do normy i mieści się w wartościach dopuszczalnych dla wody do spożycia przez ludzi. To samo stwierdzono w wodociągu Dąbrowica. W tym przypadku, wydano decyzję nakładającą na administratora wodociągu obowiązek prowadzenia działań naprawczych. Tak się stało.

Jon amonowy w wodzie do spożycia nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia i zalecane wartości nie są oparte na kryteriach zdrowotnych. Może on natomiast zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody oraz przyczyniać się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.