- Reklama -

Jaką szkołę wybrać?

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju rekrutuje do liceum ogólnokształcącego do klas o rozszerzeniach: matematyka – fizyka – uzupełniający grafika komputerowa lub rysunek techniczny; matematyka – fizyka – informatyka lub język angielski; matematyka – geografia – język angielski; język polski – historia – język angielski; język polski – historia – wiedza o społeczeństwie; biologia – chemia – język angielski; biologia – chemia – matematyka.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju rekrutuje do następujących klas technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik kelner, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy. Do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: kucharz, ślusarz, wielozawodowa (kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, inne zgodnie z umowami z pracodawcami). Szkoła prowadzi również rekrutację do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; szkoły policealnej (forma zaoczna) o kierunku technik administracji oraz na kursy kwalifikacyjne (sporządzanie potraw i napojów; wykonywanie usług krawieckich; projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych).

- Reklama -

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju rekrutuje do liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach: język polski – język angielski – historia; geografia – matematyka – język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski z grupą sportową; biologia – chemia – język angielski; matematyka – fizyka – informatyka. Do technikum rekrutacja będzie prowadzona na kierunki: technik budownictwa oraz technik urządzeń sanitarnych. Zasadnicza szkoła zawodowa rekrutuje w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, murarz-tynkarz. Szkoła rekrutować będzie również do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych (forma zaoczna) o kierunku technik drogownictwa oraz na kurs kwalifikacyjny: organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju będzie rekrutować do technikum w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk. Szkoła rekrutuje również do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz na kursy kwalifikacyjne dla absolwentów ZSZ: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Pozostałym chętnym – absolwentom liceów ogólnokształcących, gimnazjów, 8-letnich szkół podstawowych – szkoła proponuje kursy: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami; diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; wykonywanie instalacji urządzeń elektrycznych; prowadzenie sprzedaży. 

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju planuje rekrutację do: szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły przysposabiającej do pracy. Ponadto w ciągu całego roku przyjmowane są dzieci do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Zajęcia rewalidacyjne są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.