- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Inwestycje wspólne z Ukrainą

Wspólny wniosek ma być złożony do Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Gmina Biłgoraj jest liderem, a jej partnerem Kopaczówka z Ukrainy. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie w gminie Biłgoraj, wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, trasa rowerowa oraz dom samopomocy.

“Ochrona dziedzictwa naturalnego gminy Biłgoraj i rady wiejskiej Kopaczówka poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców” – to jeden ze złożonych wniosków. W planach jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smólsko Duże, Smólsko Małe, Brodziaki, Edwardów, Kopaczówka wraz z budową oczyszczalni ścieków na Ukrainie. Wartość projektu to ponad 2 mln 734 euro, a planowane dofinansowanie sięga kwoty 2 mln 460 euro.

- Reklama -

Kolejnym projektem jest “Rozwój turystyki na terenie gminy Biłgoraj i rady wiejskiej Kopaczówka poprzez budowę infrastruktury turystycznej wykorzystującej potencjał kulturowy obydwu terenów”. W ramach zadania wybudowana zostałaby Zagroda Bukowska oraz powstałaby ścieżka edukacyjno-historyczna (trasa rowerowa) biegnąca od Soli do Bukowej. W Kopaczówce powstałoby Centrum Kultury Polsko-Ukraińskiej i trasa rowerowa prowadząca przez ukraińską gminę. Wartość zadania to 2 mln 623 euro, zaś dofinansowanie 2 mln 360 euro.

Trzecim projektem jest “Poprawa dostępności do usług socjalnych poprzez budowę środowiskowego domu samopomocy społecznej w gminie Biłgoraj i domu pomocy społecznej na terenie rady wiejskiej Kopaczówka”. Dzięki temu powstałby środowiskowy dom samopomocy społecznej w Dylach oraz dom pomocy społecznej u partnera na Ukrainie (dla osób niepełnosprawnych, starszych i weteranów wojennych) wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakupione byłyby samochody specjalistyczne do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość projektu to 1 mln 761 euro, a dofinansowanie 1 mln 585 euro.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.