- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Inwestuje w seniorów, sport i kulturę

Podczas jednej z sesji Rady Powiatu Biłgorajskiego starosta Andrzej Szarlip przedstawił najważniejsze projekty realizowane przez samorząd powiatu biłgorajskiego.

- Reklama -

 Będzie muzeum i baza sportowa

Władze Starostwa Powiatowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymały dotacje na dwa niezwykle ważne zadania na łączną kwotę 3,5 mln zł.  Chcę powiedzieć, że jesteśmy jednym z dwóch samorządów na terenie powiatu biłgorajskiego, które taką dotację otrzymały. Zadania, które w ramach tej dotacji będą realizowane, są niezwykle istotne i ważne z punktu widzenia społeczności powiatu  mówił starosta Andrzej Szarlip.

Pierwsze z tych zadań to organizacja Muzeum w Osuchach, które ma upamiętnić bitwę pod Osuchami i partyzantów, którzy ponieśli śmierć w 1944 roku.  Jesteśmy już po procedurze przekazania przez Radę Gminy Łukowa szkoły podstawowej, budynku po Szkole Podstawowej w Osuchach i działki pod tym budynkiem. Tam będzie utworzona Filia Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i ta Filia będzie nazwana Muzeum Partyzantów Polskich 44. W ramach pozyskanej kwoty 3,5 mln zł, 2,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczonych właśnie na ten cel, a całość zadania szacowana jest na 2,5 mln zł, czyli z budżetu powiatu zostanie dołożona kwota 300  tys. zł  wyjaśnił.

Drugie zadanie to jest budowa Kompleksu Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Na ten cel przeznaczono w ramach pozyskanej dotacji 1,3 mln zł. Wartość całego projektu to 1,6 mln zł.  Modernizacji ulegnie boisko, które jest obecnie właśnie przy „Budowlance”. Zostanie zrealizowana również infrastruktura towarzysząca. Mam na myśli bieżnię sportową i boiska do innych dyscyplin sportowych, biorąc pod uwagę to, że w tej szkole trwa właśnie remont hali sportowej, na którą pozyskaliśmy z Funduszy Sportowych  tutaj akurat z programu Sportowa Polska – kwotę w wysokości 1,2 mln zł  mówił. Dodał, że samorząd ma w planach dokonać również modernizacji krytej pływalni. Dzięki temu obiekt stanie się wizytówką powiatu.  Chcielibyśmy, żeby nie tylko nasi uczniowie, ale również kluby sportowe i również mieszkańcy powiatu z tej infrastruktury korzystali  podkreślał.

Coś dla seniora i niepełnosprawnego

Pod koniec kwietnia starosta biłgorajski podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim na   projekt „Seniorzy na Start”. W ramach tego projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł.  To są duże sukcesy, chcemy się tym chwalić, bo rzeczywiście ten budżet jest proinwestycyjny. Realizujemy wiele projektów. Są one realizowane w oparciu o stawiane przez nas diagnozy potrzeb społecznych i myślę, że z dużą korzyścią dla mieszkańców realizacja tych projektów będzie skutkowała – dodał.

- Reklama -

Realizowany jest też projekt „Door to door”, na który również pozyskano środki zewnętrzne z PRON-u. W ramach tego projektu zostały już zakupione samochody, zatrudnieni pracownicy, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z darmowego dojazdu m.in. do lekarza czy urzędu.

Rozwój młodzieży

Władze powiatu złożyły również wniosek do tzw. Funduszy Norweskich. Obecnie czekają na rozstrzygnięcie. Ubiegają się o dofinansowanie w kwocie około 1 mln zł.  Wniosek uwzględnia 100% dofinansowania w ramach tego mechanizmu EOG czyli Norwegia, Lichtenstein Islandia. Jest to projekt miękki, skierowany do uczniów LO im. ONZ w Biłgoraju. Projekt przewiduje m.in. nawiązanie współpracy z partnerem norweskim, przeszkolenie 105 uczniów liceum naszego z odpowiednią certyfikacją, przeszkolenie 9 nauczycieli, zakup wyposażenia dydaktycznego w tym 60 laptopów, wyjazd 10 uczestników do Norwegii na wizytę studyjną, organizację dwóch konferencji naukowych dla nauczycieli, wydanie publikacji dotyczących właśnie kształcenia  wyjaśniał.

Stawiają na kulturę

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w ramach ministerialnego konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wygrało dwa projekty. Pierwszy projekt dotyczy remontu spichlerza zabytkowego, który mieści się w Biłgoraju.  Chcemy ten obiekt doprowadzić do świetności i chcielibyśmy, żeby on podobnie jak Zagroda Sitarska był atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających Biłgoraj i powiat biłgorajski  mówił. Drugi projekt dotyczy remontu dachu na Zagrodzie Sitarskiej  wymiany gontu. – Dach już nie jest w najlepszym stanie, udało się pozyskać kwotę z Ministerstwa Kultury. W ramach budżetu powiatu dokładamy również pieniądze do tej inwestycji. Uważam, że ten zabytek to jest naprawdę wysoka klasa i my musimy o niego zadbać – podkreślił.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.