- Reklama -

Integracja sensoryczna z burmistrzem i Modelem

Integracja Sensoryczna dla dzieci niepełnosprawnych z Modelem i Burmistrzem

 

 

Dzięki wsparciu finansowemu firmy Model Opakowania oraz Burmistrza Miasta Biłgoraj, podopieczni Stowarzyszenia Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju rozpoczęli diagnozę oraz terapię procesów Integracji Sensorycznej.

 

6000 zł to kwota, jaka została przeznaczona na diagnozę procesów Integracji Sensorycznej u dzieci niepełnosprawnych z powiatu biłgorajskiego. Było to możliwe dzięki firmie Model Opakowania, która sfinansowała projekt przedstawiony przez Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju.

- Reklama -

Diagnoza SI (Integracji Sensorycznej) jest skierowana do szerokiej grupy dzieci niepełnosprawnych – problemy z odbiorem, interpretowaniem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych mają zarówno osoby z autyzmem, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, jak i Zespołem Downa. W związku z tym, że temat ten dotyczy różnych niepełnosprawności, wybraliśmy go jako główną rehabilitację dla naszych dzieci w tym roku – mówi Beata Nowacka-Łuszczek, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu. Przeprowadza ją m.in. Barbara Sirko z Centrum Terapii Integracji Sensorycznej Niedźwiadek, która wyjaśnia, w jaki sposób przebiega taka diagnoza: – Diagnoza SI składa się z trzech etapów. Pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicem, na którym osoba diagnozująca uzyskuje informacje na temat rozwoju dziecka od momentu poczęcia aż do chwili obecnej. Drugi etap to diagnoza dziecka na podstawie Testów Południowokalifornijskich (oceniają planowanie ruchu, praksje oralne, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację ruchowo-wzrokową) oraz prób (z obserwacji klinicznej; oceniają lateralizację, odruchy, pracę gałek ocznych, napięcie mięśni, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego). Głównym elementem diagnozy jest obserwacja dziecka podczas swobodnej i zaplanowanej aktywności. Zakończeniem diagnozy jest omówienie z rodzicem wyniku obserwacji klinicznej i testów. Na podstawie tego planowana jest terapia dla dziecka w zakresie Integracji Sensorycznej.

Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym pozyskało fundusze nie tylko na diagnozę, ale i na terapię dla swoich podopiecznych. Dzięki środkom z konkursu na realizację zadań publicznych na 2017 rok, który ogłosił Burmistrz Miasta Biłgoraj, bezpośrednio po otrzymaniu diagnozy, podopieczni będą mogli rozpocząć niezbędną terapię. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację w wysokości 12000 zł. – Bardzo cieszymy się, że nasze projekty na 2017 rok spotkały się z tak hojnym finansowaniem. Nasze stowarzyszenie zrzesza rodziców dzieci z wieloma niepełnosprawnościami, którzy dzięki różnym projektom, sponsorom czy festynom, starają się pozyskać fundusze na zapewnienie jak najlepszej rehabilitacji dla swoich dzieci. Środki, jakie pozyskaliśmy od firmy Model Opakowania oraz od Burmistrza Miasta Biłgoraj, pozwolą na pokrycie wszystkich kosztów diagnozy oraz terapii SI w tym roku – tak o planach rehabilitacji podopiecznych stowarzyszenia mówi Beata Nawrocka-Łuszczek.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.