- Reklama -

- Reklama -

Informacja Wójta Gminy Turobin

- Reklama -

Wójt Gminy Turobin  działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce  nieruchomościami   informuje,  że  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku   Urzędu   Gminy  Turobin   przy ul.  Rynek 4   oraz  na   stronie BIP  Gminy   Turobin  wywieszony  został  na  okres  21 dni  wykaz  nieruchomości   stanowiącej  własność   Gminy Turobin przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie geodezyjnym Turobin oznaczonej nr  działki  5565/2 o  powierzchni  259 m².

- Reklama -

Termin złożenia wniosku  przez  osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu upływa z dniem 11 sierpnia 2022 r.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź