- Reklama -

- Reklama -

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Goraj

21 listopada br. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Goraj. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Goraju, w której uczestniczyli Wójt Gminy Goraj – Antoni Łukasik, Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku Urzędu Gminy gdzie pierwszą sesje rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Tadeusz Widz. To on, do chwili wyboru przewodniczącego, kierował przebiegiem obrad. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

W skład nowo wybranej rady kadencji 2018 – 2023 weszli: Bigos Leszek, Furmaga Ryszard, Gąbka Leszek, Jabłońska Danuta, Jamroży Mieczysław, Kapica Stanisław, Kość Zbigniew, Kuraś Paweł, Łacek Paweł, Mielko Krzysztof, Momot Maria, Sowa Władysław, Stańczyk Andrzej, Stańczyk Mirosław, Widz Tadeusz.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju – Mariola Oleszczuk wręczyła wyżej wymienionym zaświadczenia o wyborze oraz gratulacje od samorządu. Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę będzie pełnił tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji  Stanisław Kapica, który uzyskał poparcie 12 radnych. To on od tej chwili poprowadził dalszą część obrad. Następnie Radni wybrali Wiceprzewodniczących Rady Gminy Goraj. Zostali nimi  Andrzej Stańczyk i   Zbigniew Kość.  Uroczyste ślubowanie złożył  także Wójt – Pan Antoni Łukasik.

Głos zabrał wójt gminy Goraj, który podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Goraj za udział w wyborach samorządowych, wszystkim osobom, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcały go do startu w wyborach i wspierały w czasie kampanii wyborczej,  wszystkim członkom Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Gminy Goraj, a w szczególności jego przewodniczącej Barbarze Wieleba. Wójt wyraził wdzięczność za osiągnięty wynik poparcia (87%), który  motywuje  do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy Goraj. Podziękował także w swoim wystąpieniu  konkurentowi za współzawodnictwo. Nakreślił również plan działania na przyszłą kadencję.

- Reklama -

2 Komentarze
  1. sprawdzam mówi

    GDZIE GMINA SPEŁNIA SWÓJ OBOWIĄZEK, GDZIE PROTOKOŁY NAGRANIA?
    Obowiązek sporządzania i udostępniania protokołów z sesji rady gminy znajduje podstawę w art. 19 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.). Przewiduje on, że kolegialne organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów, do których niewątpliwie należy rada gminy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

    Obowiązek ten służy realizacji zasady jawności działania organów władzy publicznej, w tym również rady gminy, która to zasada wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz znajduje potwierdzenie w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

  2. Jan mówi

    Stanisław Kapica radny z Jędrzejówki,został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Goraj już po raz szósty.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.