- Reklama -

- Reklama -

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Goraj

- Reklama -

21 listopada br. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Goraj. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Goraju, w której uczestniczyli Wójt Gminy Goraj – Antoni Łukasik, Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku Urzędu Gminy gdzie pierwszą sesje rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Tadeusz Widz. To on, do chwili wyboru przewodniczącego, kierował przebiegiem obrad. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

W skład nowo wybranej rady kadencji 2018 – 2023 weszli: Bigos Leszek, Furmaga Ryszard, Gąbka Leszek, Jabłońska Danuta, Jamroży Mieczysław, Kapica Stanisław, Kość Zbigniew, Kuraś Paweł, Łacek Paweł, Mielko Krzysztof, Momot Maria, Sowa Władysław, Stańczyk Andrzej, Stańczyk Mirosław, Widz Tadeusz.

- Reklama -

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju – Mariola Oleszczuk wręczyła wyżej wymienionym zaświadczenia o wyborze oraz gratulacje od samorządu. Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę będzie pełnił tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji  Stanisław Kapica, który uzyskał poparcie 12 radnych. To on od tej chwili poprowadził dalszą część obrad. Następnie Radni wybrali Wiceprzewodniczących Rady Gminy Goraj. Zostali nimi  Andrzej Stańczyk i   Zbigniew Kość.  Uroczyste ślubowanie złożył  także Wójt – Pan Antoni Łukasik.

Głos zabrał wójt gminy Goraj, który podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Goraj za udział w wyborach samorządowych, wszystkim osobom, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcały go do startu w wyborach i wspierały w czasie kampanii wyborczej,  wszystkim członkom Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Gminy Goraj, a w szczególności jego przewodniczącej Barbarze Wieleba. Wójt wyraził wdzięczność za osiągnięty wynik poparcia (87%), który  motywuje  do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy Goraj. Podziękował także w swoim wystąpieniu  konkurentowi za współzawodnictwo. Nakreślił również plan działania na przyszłą kadencję.

- Reklama -

2 Komentarze
  1. sprawdzam mówi

    GDZIE GMINA SPEŁNIA SWÓJ OBOWIĄZEK, GDZIE PROTOKOŁY NAGRANIA?
    Obowiązek sporządzania i udostępniania protokołów z sesji rady gminy znajduje podstawę w art. 19 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.). Przewiduje on, że kolegialne organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów, do których niewątpliwie należy rada gminy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

    Obowiązek ten służy realizacji zasady jawności działania organów władzy publicznej, w tym również rady gminy, która to zasada wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz znajduje potwierdzenie w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

  2. Jan mówi

    Stanisław Kapica radny z Jędrzejówki,został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Goraj już po raz szósty.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.