Automax

Inauguracja Tygodnia Biblijnego

 

Od 15 do 21 kwietnia 2018 r. trwa X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem są słowa, które zmartwychwstały Jezus skierował do apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego".

Inauguracja Tygodnia Biblijnego w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej miała miejsce w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Mszę św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Mariana Rojka sprawowali ks. Witold Batycki, ks. Krystian Malec, ks. Krzysztof Portka. – Niedziela Biblijna zachęca nas w szczególny sposób do tego, abyśmy pochylali się nad Biblią, nad słowem Boga, które na co dzień kieruje do nas ku naszemu pożytkowi – mówił kustosz sanktuarium ks. kan. Witold Batycki.

Na początku Mszy św. ks. biskup zachęcał do zrobienia rachunku sumienia, stawiając wiele pytań. – Boże Słowo niech w nas wnika i porusza nasze serca i sumienie, objawia ważne prawdy dotyczące życia każdego z nas jako chrześcijan, jako Polaka czy Polki, jako dzieci narodu przez chrzest wyzwolonego z niewoli szatana i powołanego do wolności. Zróbmy w świetle usłyszanych słów napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego przez Apostoła Narodów nasz rachunek sumienia. Odpowiedzmy sobie w duszy przed Bogiem, w jakim stopniu żyjemy wolnością inspirowaną przez Ewangelię czy przez Ducha mądrości, miłości Bożej. Ile naszą osobistą wolność wciąż krępują machinacje złego ducha, kłamstwa, nienawiści. Czy i w jakim stopniu dajemy świadectwo prawdzie, która wyzwala, prawdzie o Bogu, o dziejach naszej Ojczyzny. Jak się modlimy o wypełnienie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym woli Boga, który nas miłuje i chce z nami współdziałać dla naszego dobra i co robimy, aby nas i naszych dzieci nigdy nikt nie odłączył od miłości Boga, która do nas przychodzi w Jezusie Chrystusie. Niech to stanie się przedmiotem naszego zamyślenia i przyłóżmy te pytania do naszego sumienia – mówił ordynariusz diecezji.

Znaczenie Pisma Świętego wskazywał ks. bp Marian Rojek w homilii. – Tydzień Biblijny w Kościele w Polsce kieruje naszą szczególną uwagę na znaczenie Pisma Świętego w życiu wspólnoty i każdego osobiście, byśmy to Pismo Święte nie tylko znali, ale i wprowadzali w czyn. Napełnieni Duchem Świętym odkrywajmy moc Bożego Słowa na drodze naszej wiary, gdyż ono zostało posłane do każdego – mówił biskup.

Nawiązując do ośmiu błogosławieństw, biskup Rojek podkreślał, że Jezus błogosławi prostych, zwyczajnych. – Gdy te Jezusowe błogosławieństwa odniesiemy do nas na obecny czas, to można by je tak sformułować: Błogosławieni jesteście, gdy was w życiu rozpoznają jako katolicy, gdy ludzie z niedowierzaniem pytają ciebie: co cię tak dzisiaj trzyma przy tym Kościele, a ty możesz dać im wiarygodną odpowiedź. Błogosławieni jesteście, gdy uwielbiacie oraz prosicie Jezusa i pokładacie w Nim nadzieję, gdyż wciąż szukacie, a także chcecie spotkać zmartwychwstałego Pana w Jego słowie na niedzielnym łamaniu chleba. Błogosławieni jesteście, gdy karmicie się Słowem Życia. I takimi bądźcie – mówił bp Rojek.

Głos zabrał również ks. Krystian Malec, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Kapłan dziękował księdzu biskupowi za obecność, modlitwę i słowo skierowane i przypomnienie fundamentalnej prawdy, że słowo nigdy nie może zatrzymywać się samo na sobie, ale ma być wcielane w życie i prowadzić do spotkania z osobą. – Dziękujemy za to pasterskie ojcowskie słowo. Dołożymy wszelkich starań, aby spełniało się w naszym życiu. Dziękuję też księdzu dziekanowi za to, że możemy tutaj w sanktuarium św. Marii Magdaleny pod jej okiem apostołki zwiastowania wzrastać i ubogacać się, i spotykać zmartwychwstałego Chrystusa w Słowie Objawionym – dziękował, kierując słowa wdzięczności do wszystkich, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia ważnej Niedzieli Biblijnej.

Po Mszach św. wierni otrzymywali dar, maleńką karteczkę, na której zaznaczone były sigla, czyli numery oznaczające wersety z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian oraz z Księgi Przysłów. – To Boże słowo bardzo piękne i pomocne może być przewodnikiem na każdy dzień, może służyć jako pomoc w codziennej modlitwie czy rachunku sumienia. Niech nas inspiruje do życia według objawionej nam woli Boga. Możemy być pewni, że za każdym razem, gdy będziemy je czytać, będziemy wsłuchiwać się w głos Boga, od Ducha Świętego będziemy otrzymywać łaskę, która w danym dniu jest nam najbardziej potrzebna – wyjaśniał ks. kustosz Batycki, zachęcając do czytania Pisma Świętego i zamyślania się nad słowem Bożym.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.