Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to kwota, która dotyczy podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym zgodnie z zasadami ogólnymi. W rozliczeniu PIT 2019 kwota ta wynosi 8000 zł. Skąd ta kwota się bierze? Wynika ona z ustalonej skali podatkowej kwoty, która zmniejsza podatek.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest częścią dochodu podatnika, od której nie będzie się odliczyło należnego Urzędowi Skarbowemu podatku. W roku podatkowym 2018 tak zwany wolny dochód od podatku wynosi 8000 zł.

Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku dotyczy tylko i wyłącznie osób, które rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Najczęściej są to pracownicy będący osobami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy albo umów cywilnoprawnych. Osoby te wypełniają deklarację PIT-37. Forma opodatkowania oparta na zasadach ogólnych jest domyślna także dla podatników, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Osoby takie składają formularz PIT-36 w urzędzie skarbowym.

Przychody, które są opodatkowane liniowo (czyli PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (czyli PIT-28) i z kapitałów pieniężnych (czyli PIT-38), a także ze zbycia nieruchomości (czyli PIT-39) nie dają nam prawa do kwoty wolnej od podatku. Podobnie ma się sytuacja z dochodami zwolnionymi z opodatkowania lub tymi, które są rozliczane ryczałtowo (przykładem może być umowa o dzieło, umowy o wykonanie utworu).

Jak się oblicza kwotę wolną od podatku?

Obliczanie kwoty wolnej od podatku to zsumowaniu wszystkich przychodów, które są rozliczane według skali podatkowej. Po takiej czynności następnym krokiem jest odjęcie ulg (warto dodać, iż pomija się tutaj ulgę prorodzinną, abolicyjną i na innowacyjność – ulgi te są odliczane od podatku albo od dochodu). Otrzymaną kwotą jest dochód pracownika – od takiego dochodu odliczana jest kwota wolna od podatku.

Kwota wolna od podatku jest kwotą bardzo ściśle związana z ustaloną przez naszego ustawodawcę skalą podatkową, która obowiązuje w rozliczeniu na zasad ogólnych.

Jaka jest zatem wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT 2019?

Podstawową wartością kwoty wolnej od podatku za rok 2018 jest kwota o wysokości 8000 zł. Odnosi się ona do ściśle określonego zakresu dochodów w skali rocznej i wynosi pomiędzy 1 zł a 8000 zł. W sytuacji kiedy dochód jest wyższy to także ulega zmianie kwota wolna od podatku. Jak zatem obliczana jest ta kwota? Poniżej schemat:

l w sytuacji kiedy dochód jest niższy niż 8001 zł to kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł (wówczas podatnik nie płaci żadnego podatku);

l jeśli chodzi o dochód pomiędzy 8001 zł a 13 000 zł kwota ta wynosi w formie degresji od 8001 zł do 3091 zł;

l dla dochodu od 31 001 zł do 85 528 zł kwota wolna od podatku charakteryzuje się stałą stawką i jej wysokość wynosi 3091 zł;

l w przypadku dochodu pomiędzy 85 529 zł a 127 000 zł kwota wolna od podatku wynosi w formie degresji od 3091 zł do 0 zł;

l ostatni przypadek to dochód wyższy niż 127 000 zł – wówczas kwota wolna od podatku w nie występuje.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.