Ile gminy pozyskały z Unii?

Jak można zmierzyć efektywność pracy samorządu? Może jednym z czynników będzie wielkość środków pozyskanych z Unii Europejskiej? Przedstawiamy statystyki z perspektywy finansowej 2014-2020.

Kadencja obecnych władz samorządowych dobiega końca. 21 października 2018 roku pójdziemy do urn wyborczych, aby wybrać nowych wójtów, burmistrzów, ale także radnych rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego.

Jak można podsumować pracę obecnych władz samorządów w powiecie biłgorajskim? Być może wyznacznikiem będzie ilość projektów z unijnym dofinansowaniem i wielkość dotacji z Unii Europejskiej.

Przedstawiamy statystyki z obecnej perspektywy finansowej (lata 2014-2020). Źródło: http://www.mapadotacji.gov.pl.

Miasto Biłgoraj – 6 mln 323 tys. zł

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju

Wartość projektu – 5 405 827,20 zł

Dofinansowanie z UE – 4 151 714,50 zł

 

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju

Wartość projektu – 1 576 140,00 zł

Dofinansowanie z UE – 1 339 719,00 zł

 

Przedszkola Samorządowe w Biłgoraju przyjazne dzieciom

Wartość projektu – 1 736 917,02 zł

Dofinansowanie z UE – 831 667,29 zł

 

Gmina Aleksandrów – 5 mln 391 tys. zł

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Aleksandrów

Wartość projektu – 7 013 146,67 zł

Dofinansowanie z UE – 5 391 298,60 zł

 

Gmina Biłgoraj – 10 ml  248 tys. zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Korytków Duży oraz budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie

Wartość projektu – 9 797 326,00 zł

Dofinansowanie z UE – 4 665 783,62 zł

 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez wykorzystanie OZE – etap III

Wartość projektu – 6 185 516,97 zł

Dofinansowanie z UE – 4 588 180,25 zł

 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu

Wartość projektu – 1 353 446,09 zł

Dofinansowanie z UE – 994 094,26 zł

 

Gmina Biszcza – 10 mln 344 tys. zł

Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza – etap II

Wartość projektu – 4 565 694,19 zł

Dofinansowanie z UE – 3 539 286,10 zł

 

Projekt dostosowania istniejącej infrastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z uzdrowiska – remont stacji uzdatniania wody Biszcza – Bukowina

Wartość projektu – 6 344 407,98 zł

Dofinansowanie z UE – 3 288 260,23 zł

 

Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Wartość projektu – 2 468 446,09 zł

Dofinansowanie z UE – 1 671 001,96 zł

 

Równy start dla wszystkich. Program zwiększający dostęp do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach z terenu gminy Biszcza

Wartość projektu – 1 234 097,28 zł

Dofinansowanie z UE – 1 048 982,68 zł

 

Gmina Frampol – 5 mln 108 tys. zł

ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II

Wartość projektu – 4 104 428,89 zł

Dofinansowanie z UE – 3 017 122,90 zł

 

Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce

Wartość projektu – 2 124 510,42 zł

Dofinansowanie z UE – 1 058 046,10 zł

 

Szkoły Nowych Możliwości w gminie Frampol

Wartość projektu – 947 827,46 zł

Dofinansowanie z UE – 805 653,34 zł

 

Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej

Wartość projektu – 268 270,00 zł

Dofinansowanie z UE – 227 797,39 zł

 

Gmina Goraj – 2 mln 078 tys. zł

Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Goraj

Wartość projektu – 1 833 438,39 zł

Dofinansowanie z UE – 1 334 252,14 zł

 

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju

Wartość projektu – 1 252 450,00 zł

Dofinansowanie z UE – 744 069,36 zł

 

Gmina Józefów – 8 mln 261 tys. zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie

Wartość projektu – 6 917 500,10 zł

Dofinansowanie z UE – 3 097 948,47 zł

 

OZE w gminie Józefów – instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych

Wartość projektu – 3 295 251,86 zł

Dofinansowanie z UE – 2 564 266,28 zł

 

Budowa rodzinnych domów pomocy w Józefowie

Wartość projektu – 1 620 641,00 zł

Dofinansowanie z UE – 1 377 544,85 zł

 

Doposażenie placówek szkolnych w gminie Józefów szansą naszych dzieci

Wartość projektu – 1 677 059,36 zł

Dofinansowanie z UE – 1 221 532,76 zł

 

Gmina Księżpol – 1 mln 579 tys. zł

Odnawialne źródła energii w gminie Księżpol

Wartość projektu – 1 754 450,10 zł

Dofinansowanie z UE – 1 343 077,12 zł

 

Dostosowanie warunków szkoły dla wszechstronnego rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic (wspólny wniosek gminy i Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym)

Wartość projektu – 277 914,38 zł

Dofinansowanie z UE – 236 227,22 zł

 

Gmina Łukowa – 6 mln 735 tys. zł

Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównoważonego rozwoju gminy Łukowa

Wartość projektu – 8 768 238,00 zł

Dofinansowanie z UE – 6 735 102,50 zł

 

Gmina Obsza 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Obsza na lata 2017-2023

Wartość projektu – 24 587,70 zł

Dofinansowanie z UE – 22 128,93 zł

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wartość projektu – 727 500,00

Dofinansowanie z UE – 435 420,00

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowaniami w miejscowości Babice – Dorbozy – Olchowiec – Zamch – IV etap w miejscowości  Babice oraz przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice

Wartość projektu – 9 606 087,42 zł

Dofinansowanie z UE – 7 801 805,70 zł

 

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza II etap

Wartość projektu – 1 658 832,00 zł

Dofinansowanie z UE – 1 461 200,00 zł

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu

Wartość projektu – 1 128 890,78 zł

Dofinansowanie z UE – 959 557,15 zł

 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Obsza

Wartość projektu – 8 518 819,20 zł

Dofinansowanie z UE – 7 240 996,31 zł

 

Gmina Potok Górny – 4 mln 876 tys. zł

Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Górny

Wartość projektu – 6 313 886,11 zł

Dofinansowanie z UE – 4 867 851,72 zł

 

Gmina Tarnogród – 4 mln 621 tys. zł

Kolektory i biomasa – „Odnawialne Źródła Energii w gminie Tarnogród – Etap II”

Wartość projektu – 3 596 410,42 zł

Dofinansowanie z UE – 2 688 747,44 zł

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III

Wartość projektu – 3 104 426,80 zł

Dofinansowanie z UE – 1 792 284,96 zł

 

Tarnogrodzkie Przedszkolaki

Wartość projektu – 165 800,00 zł

Dofinansowanie z UE – 140 930,00 zł

 

Gmina Tereszpol – 4 mln 921 tys. zł

Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w gminie Tereszpol

Wartość projektu – 4 800 258,35 zł

Dofinansowanie z UE – 3 523 892,81 zł

 

Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach

Wartość projektu – 2 175 369,45 zł

Dofinansowanie z UE – 1 398 038,47 zł

 

Gmina Turobin – 3 mln 254 tys. zł

EKOENERGIA W GMINIE TUROBIN

Wartość projektu – 4 271 738,61 zł

Dofinansowanie z UE – 3 254 814,93 zł

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. mieszkaniec wsi mówi

    Brawa dla gminy Biszcza !!! Widac ze w tej gminie cos sie robi. Mozna pozyskac srodki tylko trzeba checi. Brawo Pani Wojcie i powodzenia w nastepnej kadencji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.