Honorowy krwiodawca to patriota

"Oddawanie własnej krwi na rzecz innych ludzi, potrzebujących pomocy w nagłych wypadkach czy chorobach, zasługuje na patriotyzm. Tych patriotów, często bardzo młodych ludzi, można spotkać w różnych zakładach pracy, instytucjach, szkołach i gospodarstwach rolnych. Są wśród nich policjanci, strażacy, urzędnicy, nauczyciele, uczniowie, rolnicy i inni wykonujący różne zawody lub zajmujący różne stanowiska.

Ten rodzaj działalności zasługuje na większe uznanie ze strony społeczeństwa oraz władz państwowych i samorządowych. Ta działalność w większym stopniu powinna mieć miejsce w środkach masowego przekazu.

W listopadzie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji organizowane są uroczyste spotkania, na których najbardziej zasłużonym honorowym krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe i czerwonokrzyskie, a także podziękowania. Takie spotkanie odbędzie się również 23 listopada w Biłgoraju.

Promowanie i organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu biłgorajskiego jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Biłgoraju. Przy Zarządzie Oddziału prężnie działa pięć klubów honorowych dawców krwi. Są to następujące kluby:

– Klub przy Zarządzie Oddziału PCK w Biłgoraju – zrzesza 230 członków

– Klub przy Komendzie Państwowej Policji w Biłgoraju – 22 policjantów

– Klub przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowej – zrzesza 87 krwiodawców

– Klub w Aleksandrowie  – zrzesza 22 członków

– Klub przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Ponadto młodzież ze wszystkich szkół średnich w Biłgoraju oddaje krew w czasie akcji poboru krwi.

W 2017 roku podczas 27 otwartych akcji poboru krwi na arenie powiatu pobrano łącznie 427 litrów krwi.

W czasie uroczystego spotkania z krwiodawcami z udziałem przedstawicieli władz wręczone będą odznaczenia państwowe i organizacyjne. Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzyma 57 krwiodawców. Tytuł Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymają Mirosław Bury i Edward Brodziak."

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.