- Reklama -

Honorowe świadczenie dla stulatków

29 stulatków otrzymuje z Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju tzw. świadczenie honorowe.

Świadczenie honorowe dostaje osoba, która ukończyła 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa zależy natomiast od przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Od marca przyznaje się je w wysokości 3731,13 zł brutto.

- Reklama -

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koniec marca w całym kraju wypłacał to świadczenie dla 1953 osób. W skali Polski liczba stuletnich świadczeniobiorców zmalała. Natomiast w biłgorajskim oddziale w ciągu dwóch lat wzrosła o dwie osoby. Oprócz ZUS wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

– Osoby, które dostają emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – dodaje Małgorzata Korba.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.