- Reklama -

Gotowi na „500+”

Prawie o 2 mln zł „wzbogaciła” się gmina Biszcza w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”. Właśnie taka kwota wpłynęła na konto gminy. Czy zostanie ona w całości spożytkowana? To, jak wyjaśniała skarbnik gminy Ewa Jednac, okaże się w trakcie roku. Skarbnik tłumaczyła, że jeśli pieniądze nie zostaną wykorzystane, wówczas muszą być zwrócone. Jeśli ich zabraknie, to trzeba będzie się starać o kolejne. 

W związku z prowadzeniem wypłaty nowego świadczenia w urzędzie musiała zostać zatrudniona dodatkowa osoba. Na przygotowanie nowego stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego pracownika gmina otrzymała prawie 9 tys. zł. Wójt objaśniał, że kwota ta będzie przeznaczona na obsłużenie biura i na wynagrodzenie. Na tę chwilę do obowiązków nowego pracownika należy wydawanie druków. Obecnie osoba ta sama musi się szkolić, bo jest to nowy program mówił Zbigniew Pyczko. Jak informował wójt wnioski są już dostępne dla mieszkańców. Można je pobrać na stronie internetowej gminy, w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bądź w urzędzie. Oprócz druków wniosków na stronie mieszkańcy mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje i odpowiedzi na różne pytania. Włodarz zachęcał do odwiedzania strony urzędu i urzędu wojewódzkiego. Zapewniał, że gmina jest już przygotowana na realizację programu.

- Reklama -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy poinformował, że wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biszczy z siedzibą w Urzędzie Gminy w Biszczy, pok. nr 13 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Przypomnijmy także ważne terminy. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu, czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek złożony będzie po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Jeśli wniosek złożony będzie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., GOPS będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na wskazane konto.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.