Automax

Gorsze wybory?

Krajowe Biuro Wyborcze wysłało do nas stanowisko, w którym argumentuje, że wprowadzane przez rząd zmiany będą niekorzystne. Dlaczego? Bo koszty wzrosną, będzie więcej błędów, a czas oczekiwania na wyniki wydłuży się. 
Wśród argumentów PKW są wyliczenia, że w związku z pracą dwóch komisji obwodowych, czas ustalenia wyników będzie dłuższy. – Wykonanie wszystkich dodatkowych czynności bez wątpienia spowoduje istotne wydłużenie czasu ustalenia wyników głosowania – informuje Anna Godzwon z biura prasowego Krajowego Biura Wyborczego. 
Niekorzystne, według PKW, będzie także sporządzenie protokołu papierowego przed wprowadzeniem danych do systemu informatycznego. Może to generować błędy w obliczeniach i wydłużyć czas ustalenia wyników głosowania. – Zobowiązanie komisji do wprowadzenia danych do systemu dopiero po sporządzeniu i podpisaniu przez wszystkich członków protokołu głosowania, a nie jak dotychczas projektu protokołu, spowoduje w bardzo wielu przypadkach konieczność sporządzania protokołu po raz kolejny, a w części przypadków konieczność ponownego ustalenia wyników głosowania. Ponadto mogą mieć miejsce przypadki, że komisja w ogóle nie wprowadzi danych do systemu informatycznego lub wprowadzi dane inne niż zawarte w protokole, np. błąd w przepisywaniu danych – dodaje.
Jak zauważa PKW, wzrosną także koszty. – W rezerwie celowej w budżecie państwa zaplanowanych jest 457 milionów złotych z przeznaczeniem m.in. na przeprowadzenie wyborów samorządowych, na planowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowe oraz ewentualne wybory uzupełniające do Senatu. Kwota ta została zaplanowana przed nowelizacją Kodeksu wyborczego. Natomiast z szacunków przeprowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że koszt samych tylko wyborów samorządowych wynosił będzie około 600 milionów złotych. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na: druk kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń wyborczych oraz obsługę informatyczną – dodaje Anna Godzwon. 
Wylicza, że wzrośnie również koszt utrzymania administracji wyborczej. W 2014 r. koszt diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniósł blisko 74 mln zł. Powołanych zostanie około 5500 urzędników wyborczych. Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4 473,55 zł. Wzrosną koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych z uwagi na wprowadzenie obowiązku prowadzenia transmisji ze wszystkich ponad 25 tysięcy lokali wyborczych lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe z przyczyn technicznych, rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych. Z najnowszych szacunków wynika, że co najmniej 200 mln zł kosztować będzie zakup kamer, ich instalacja oraz transmisja z lokalu wyborczego. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego dwukrotnie wzrosła liczba komisarzy wyborczych (z 51 do 100). Wynagrodzenie miesięczne komisarza wyborczego wynosi 5 368,26 zł. – Wobec powyższego należy zauważyć, że na przeprowadzenie samych tylko wyborów samorządowych koniecznie będzie zabezpieczenie w budżecie państwa dodatkowo co najmniej 142 milionów złotych – podsumowuje.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.