Gorajscy strażacy nie próżnują

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju nie tylko jeżdżą do pożarów, ale angażują się społecznie. Najlepszym tego dowodem jest budowa alejki na cmentarz parafialny w Goraju. Dużo udało się już zrobić, oczywiście przy udziale bardzo wielu osób. – Dzięki wielu osobom, instytucjom, grupom udało się przebudować drogę na cmentarz. Środki pochodziły z funduszy sołeckich Goraja, Zastawia i Zagród oraz budżetu gminy Goraj. Wykonano granitową alejkę na cmentarz wraz ze schodkami na cmentarz, środki pochodziły z kwest parafialnych, parafii Goraj, datków zebranych przez mieszkańców Łady i Bononii oraz sprzedaży wyciętych drzew przez OSP Goraj. Powstał też parking przy cmentarzu, który ufundowała gmina Chrzanów z panem wójtem na czele – tak dotychczasowe działania opisują strażacy z Goraja. 

Strażacy mają jeszcze do dyspozycji prawie 5 tys. zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na montaż ławek oraz oświetlenia alejki. – Dalej też będziemy zbierać fundusze i troszczyć się o to, aby w niedalekiej przyszłości powstała barierka oraz by teren dookoła otoczył się piękną przestrzenią zieleni. Z kolei fundusz sołecki Goraja na 2018 rok oraz środki budżetu gminy Goraj przeznaczone zostaną na kontynuację przebudowy drogi biegnącej koło cmentarza – przedstawiają druhowie, jednocześnie dziękując wszystkim mieszkańcom za okazaną pomoc i nieśmiało prosząc o więcej.

Przypomnijmy. Praca strażaków z OSP Goraj została doceniona w ogólnopolskim konkursie. Jednostka ta została zwycięzcą FLORIANÓW 2017 w kat. IV "Poprawa estetyki przestrzeni publicznej". Strażacy realizowali inicjatywę: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość – projekt realizowany przez OSP Goraj samodzielnie. Głównym celem działań strażaków była poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa użytkowników dojazdu do miejsc ważnych dla lokalnej społeczności: zabytkowego cmentarza żołnierskiego z okresu I wojny światowej w Zastawiu i cmentarza parafialnego w Goraju wraz z otaczającą infrastrukturą. Celem inicjatywy była także integracja różnych środowisk społecznych wokół wspólnych działań polegających na uszanowaniu pamięci zmarłych oraz poległych żołnierzy, pielęgnacji kultury i tradycji związanych z gminą Goraj. Dzięki inicjatywie zorganizowanej przez OSP w Goraju przywrócono ład estetyczny i zwiększono bezpieczeństwo na zaniedbanych dotychczas cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków. W wyniku podjętych działań udało się także przywrócić pamięć wśród lokalnej społeczności o miejscu spoczynku ofiar I wojny światowej. Istotnym efektem inicjatywy było także zjednoczenie mieszkańców poprzez zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz wspólnych wartości oraz władz samorządowych wokół ważnych dla lokalnej społeczności obiektów należących do tradycji i kultury tego miejsca. Beneficjentami inicjatywy są mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające cmentarze – w sumie tysiące ludzi.

Fot. Krzysztof Mazurek

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.