karczma na woli_wesela

- Reklama -

- Reklama -

Goraj: Mieszkańcy dbają o dziedzictwo kulturowe

Niemal cała społeczność gminy angażuje swoje siły w celu odnowienia zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym w Goraju. Każde działanie przybliża mieszkańców do celu. Odnowiono dwa z kilkunastu pomników, a prawdopodobnie w niedługim czasie renowację przejdą też kolejne.

- Reklama -

Dzięki dotacji udzielonej przez stowarzyszenie Euroregion Roztocze udało się sfinansować renowację zabytkowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Goraju. – Cieszymy się, że akurat nasza gmina Goraj przystąpiła do stowarzyszenia Euroregion Roztocze, dało to nam możliwość aplikowania o środki, więc jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Paweł Kuraś, wiceprezes Stowarzyszenia Cebularzy z Goraja. – Warto nadmienić, że w ten ruch społeczny odnowy gorajskiej nekropolii włączyła się również rada miejska wraz z panem burmistrzem Antonim Łukasikiem, uchwałą przekazano na ten cel 3 tys. zł – dodaje wiceprezes. 

Na gorajskim cmentarzu parafialnym jest 18 zabytkowych pomników, które czekają na odnowienie. W tym celu od kilku lat organizowane są gorajskie kwesty parafialne. Jest to  przedsięwzięcie angażujące całą społeczność gminy i parafii. W sumie co roku włącza się w nie około 15 organizacji, są to m.in. OSP, KGW, stowarzyszenia. Na sukces pracują wszyscy mieszkańcy, a koordynatorem tych zbiórek jest Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejscowości, Gminy i Parafii Goraj.

Realizacja zadania publicznego z programu „Obywatelskie Roztocze” pozwoliła sfinansować prace konserwatorskie i renowacyjne mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytkowego nagrobku, pomnika Apolonii z Mazurów Łukasik z 1896 roku.

- Reklama -

Pomnik ten posiadał rzeźbę przedstawiającą Matkę Bożą utrąconą z postumentu i leżącą na ziemi przed nagrobkiem. Stan obiektu był fatalny. Powierzchnia kamiennych elementów pokryta była grubymi nawarstwieniami, widoczna była dezintegracja wapienia, a brak stabilnych fundamentów doprowadził do nachyleń obiektu.

Pieniądze pozyskane z kwesty ubiegłorocznej oraz tegorocznej zostaną przeznaczone na renowację kolejnych nagrobków, gdyż jeden udało się sfinansować z projektu, którego operatorem jest Stowarzyszenie Euroregion Roztocze. 

Projekt sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków NOWEFIO.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.