- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Goraj do właścicieli psów. Grożą mandaty

Urząd Miejski w Goraju w porozumieniu z Posterunkiem Policji w Frampolu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności dzieci, przypomina mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Tym, którzy zapomną, abo po prostu mają gdzieś, grozi nawet 1000 złotych grzywny.

- Reklama -

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt zabrania się puszczania bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art.10a ust.3), przy czym zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście ( art.10 ust. 4).
Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest kartą aresztu lub grzywny, a ponadto można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt (art.37 ust.1 i 4).
Jak wskazuje natomiast art. 77 Kodeksu wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

- Reklama -

Ponadto jak wynika z treści Kodeksu Cywilnego – kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
Mając powyższe na uwadze, puszczanie luzem psów bez możliwości ich kontroli stanowi podstawę do skierowania prze Policję wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto w przypadku wyrządzenia przez psa szkody bądź krzywdy, właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do poszkodowanego.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.