- Reklama -

- Reklama -

Gorące źródła w Biszczy?

Od kilku lat władze gminy Biszcza czynią starania, aby zdobyć status uzdrowiskowej. Niestety, przygotowanie dokumentacji jest bardzo kosztowne i pracochłonne. Teraz przed biszczańskimi samorządowcami kolejne duże wyzwanie. – Przygotowujemy się do złożenia nowego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie odwiertu pod kątem wykorzystania wód geotermalnych, do ciepłownictwa i do lecznictwa – mówił na jednej z ostatnich sesji wójt Zbigniew Pyczko. – Musimy zaktualizować plan gospodarki niskoemisyjnej i wykonać założenia programu zaopatrzenia gminy w ciepło – dodawał, podkreślając, że są to dwa główne załączniki niezbędne przy wniosku o dofinansowanie odwiertu.

To będzie już drugi wniosek na wykonanie odwiertu, jaki gmina składa. Nie jest to proste zadanie. Dużą barierą jest sam koszt poszukiwania wód geotermalnych. Wykonanie odwiertów to kwoty rzędu kilkudziesięciu mln zł.

- Reklama -

Mimo że zadanie jest bardzo kosztowne, to kierunek objęty przez biszczańskich włodarzy zdaje się być przyszłościowy. Wody termalne i zawarta w nich energia są w Polsce od ponad 20 lat przedmiotem szczególnego zainteresowania. Związane jest to z możliwościami ich wykorzystania dla celów grzewczych, balneologii, rekreacji czy hodowli. Zbadanie wgłębnej budowy geologicznej Polski wskutek wykonania ponad 7 tysięcy głębokich otworów wiertniczych (badawczych i naftowych) pozwoliło na wstępne, ogólne rozpoznanie złóż wód termalnych. Ich występowanie w Polsce jest związane przede wszystkim z trzema głównymi jednostkami tektonicznymi: zachodnioeuropejską platformą paleozoiczną oraz Sudetami i Karpatami wraz z ich przedgórzami.

Na wodach termalnych można też dobrze zarobić. Opłacalne wykorzystanie energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków geologicznych i hydrogeologicznych ich występowania. Polskie wody termalne są wodami o zróżnicowanej temperaturze (30ºC-120ºC), dlatego ich wykorzystanie powinno przede wszystkim służyć ogrzewaniu, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz rekreacji i balneologii.

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że na terenie naszego kraju znajduje się 19 udokumentowanych złóż wód termalnych oraz 11 złóż wód leczniczych, których temperatura przekracza 20°C. Temperatura ma istotne znacznie, gdyż definicja wody termalne według ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" wyraźnie mówi o tym, że woda termalna to woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20ºC. Funkcjonuje u nas też kilka geotermalnych zakładów ciepłowniczych. Ich lokalizacje to: Bańska Niżna, Pyrzyce, Czarnków, Mszczonów, Uniejów, Słomniki, Lasek, Klikuszowa i Toruń. Kilka jest już w budowie.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.