- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Gminny Program rewitalizacji przyjęty przez Radę Miejską we Frampolu

Radni przyjęli na majowej sesji (30 maja 2017 roku) Gminny Program Rewitalizacji dla Gmina Frampol na lata 2016-2022. Dokument opracowano dla trzech obszarów: części miasta Frampol, Korytkowa Małego oraz Teodorówki.

   Program rewitalizacji stanowi podstawę dla działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i inwestycyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym, które będą wzajemnie zsynchronizowane. Jest narzędziem, które pozwoli skoncentrować działania w wyznaczonych obszarach i skierować je do zagrożonych grup społecznych. Jednakże w celu zapewnienia spójności społecznej i przestrzennej, działania będą miały szerszy charakter i będą włączały całą społeczność lokalną.

- Reklama -

Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z konsultacji społecznych.

Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Zgodnie z procedurą Rada Miejska we Frampolu ma siedem dni na przekazanie Uchwały Wojewodzie, który ma 30 dni na ocenę jej zgodności z prawem. Następnie, po akceptacji, GPR zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wpis do "Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubelskiego".

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.