- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Gmina Księżpol: Pójdzie ponad pół miliona

Tyle właśnie mają do wydania mieszańcy poszczególnych sołectw w gminie Księżpol. Na co przeznaczą pieniądze? Przedstawiamy planowane do realizacji zadania w ramach środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.

- Reklama -

Środki przeznaczone na fundusz sołecki na rok 2022 w gminie Księżpol wynoszą łącznie  515 468,79 zł. Poniżej znajduje się tabela z podziałem pieniędzy na poszczególne sołectwa oraz  ich przeznaczeniem.

- Reklama -

Lp. sołectwo Dostępne środki Nazwa zadania
1. Borki 16 088,81 zł Zakup kruszywa na wyrównanie placu
Zakup i wykonanie ogrodzenia działki, na której ma być wybudowana świetlica
2. Budzyń 16 402,23 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej
3. Markowicze 43 878,58 zł Zakup kruszywa
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gliny
Doposażenie istniejącego placu zabaw
Doposażenie świetlicy wiejskiej
4. Księżpol 52 236,40 zł Wyposażenie remizy OSP w Księżpolu
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia boiska ogólnodostępnego
Zagospodarowanie placu przy budynku GOK
Zagospodarowanie placu zabaw przy szkole
5. Korchów Pierwszy 46 594,87 zł Wyposażenie

boiska sportowego

świetlicy sportowej oraz zakup sprzętu sportowego

Zakup kruszywa
6. Korchów Drugi 23 976,51 zł Zakup kruszywa
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie boiska ogólnodostępnego
Zakup traktorka do koszenia trawy
Wyposażenie remizy OSP
7. Nowy Lipowiec 19 327,47 zł Zakup namiotu oraz jego wyposażenie
Zakup rury do udrożnienia rowu
Zakup kruszywa
8. Majdan Nowy 43 460,68 zł Wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym w Majdanie Nowym
Utrzymanie boiska sportowego
Zakup pompy dla OSP Majdan Stary
Zakup kruszywa
Zakup urządzeń na plac zabaw
9. Majdan Stary 49 990,23 zł Wyposażenie OSP Majdan Stary w sprzęt ratowniczo- gaśniczy
Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Starym
Rekultywacja boiska sportowego w Majdanie Starym
10. Przymiarki 21 730,34 zł Zakup kruszywa
Wykonanie placu zabaw w Przymiarkach
Zakup koszy do segregacji śmieci
Wyposażenie boiska sportowego ogólnodostępnego
11. Płusy 35 938,64 zł Zakup kruszywa
Zakup stojaka na rowery
Zakup klimatyzatora do kuchni w świetlicy wiejskiej
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej
12. Rakówka 36 095,35 zł Remont łazienki w remizie OSP
Doposażenie kuchni w remizie OSP
Wyposażenie boiska sportowego
Zakup kruszywa
13. Rogale 32 647,75 zł Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego
Wyposażenie remizy OSP Rogale
14. Stary Lipowiec 19 536,41 zł Zakup kruszywa
15. Zanie 19 223,00 zł Zakup kruszywa
Odmulenie rowu przy drodze gminnej
Wyposażenie świetlicy w Zaniach
16. Zawadka 22 252,71 zł Wyposażenie remizy
Zakup kosy spalinowej
Wentylacja i malowanie strażnicy
Remont wozu strażackiego
Ogrodzenie wiaty
17. Zynie 16 088,81 zł Zakup kruszywa
Wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.