Gmina Goraj zagrożona ASF

Wójt gminy Goraj informuje, że część terenu gminy została określona jakoobszar zagrożony afrykańskim pomorem świń.

Zagrożony teren obejmuje miejscowości Hosznia Ordynacka, Hosznia Abramowska, Jędrzejówka, Majdan Abramowski.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;

niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: „UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.

 

- Reklama -

2 Komentarze
 1. Marek mówi

  Ciekawe jak w Tarnogrodzie?

  1. Odpowiedź mówi

   https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
   Mapa gdzie jest zagrożenie oraz obszar ochronny

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.