- Reklama -

Gmina dopłaca do oczyszczalni

W gminie Turobin trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Zainteresowani mają czas do końca kwietnia.

Zainteresowani mają czas do końca kwietnia. Jednak warto się pospieszyć, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków władze gminy mają zabezpieczone 45 tys. zł. Wysokość dofinansowania wynosi 50% środków poniesionych na inwestycję, jednak nie więcej niż 3500,60 zł.

Dotacja może być udzielana na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turobin w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wydajności do 5,0 m³ na dobę. Dotyczy to obszarów gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Dofinansowane zostaną jedynie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które spełniają wymagania potwierdzające dopuszczenie oczyszczalni do stosowania w budownictwie.

Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub w trakcie realizacji nowego budynku mieszkalnego. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oraz użytkowanie oczyszczalni wyrażona poprzez złożenie podpisów przez współwłaścicieli na wniosku oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłatę dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy.

W sytuacji, gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków, o dofinansowanie powinny ubiegać się wszystkie zainteresowane strony poprzez złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie.  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie może być dotowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.