- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Gmina Biłgoraj z budżetem

21 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Biłgoraj. Jej głównym punktem było podjęcie jednej z najważniejszych uchwał – uchwały budżetowej na przyszły rok. Radni byli jednomyślni.

Założenia projektu budżetu na 2021 rok przedstawił wójt Wiesław Różyński. Dochody budżetowe gminy Biłgoraj zaplanowano na poziomie 65,6 mln. Natomiast po stronie wydatków zapisano 70,1 mln. Z tej kwoty ponad 15 procent stanowią wydatki majątkowe. Na przyszłoroczne inwestycje gmina zamierza przeznaczyć ponad 10,5 mln złotych. Planowany deficyt wyniesie ponad 5 mln zł. – Projekt budżetu przy dochodach jest mniejszy niż w roku 2021. Część realizacji dużych inwestycji jak budowa hali sportowej w Soli czy budowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby polityki społecznej w Dylach i Bidaczowie zostały już zrealizowane. To były duże inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim. Teraz przechodzimy do innych inwestycji. Od wielu lat staramy się wykonywać dokumentacje, przygotowywać zadania związane z gospodarką wodno-ściekową – mówił Wiesław Różyński. Zadania w tym zakresie będą realizowane w Edwardowie, Brodziakach, Smólsku Małym i Dużym.

Wójt wyjaśnił, że ważnym elementem jest również budownictwo drogowe, budowa chodników i poprawa przejezdności dróg. – Gmina Biłgoraj pozyskuje nowych mieszkańców, ale również mieszkańcy gminy przy współpracy z samorządem tworzą kolejne linie zabudowy – mówił. Wyjaśnił, że oczekiwaną inwestycją jest II linia zabudowy w Hedwiżynie, droga ze ścieżką rowerową w Podlesiu, chodniki w Bidaczowie, Wolaninach i Bukowej.

Władze gminy złożyły również wnioski na kolejne zadania inwestycyjne: budowa świetlicy w Woli Małej, w Korczowie, rozbudowa świetlicy w Korytkowie Dużym.

Wiesław Różyński podkreślił, że ważnym elementem budżetu gminy jest fundusz sołecki. Dzięki niemu mieszkańcy sami mogą decydować, jaka inwestycja będzie realizowana w ich miejscowości.  – Środki ma każda miejscowość. Każdy może skorzystać z tego dobrodziejstwa. Są miejscowości, gdzie trudno wymyślać przydatne zadanie, a są takie, gdzie potrzeby są realizowane celowe. Jest to dobre wsparcie. Mieszkańcy dokładają cegiełkę, jest to wsparcie potrzebne – mówił.

– Czekamy na rozstrzygnięcie wielu wniosków. Będziemy obserwować pojawiąjące się środki, możliwości, projekty. Zechcemy to wprowadzać w ciągu roku – mówił wójt. Dodał, że budżet jest rozwojowy, daje możliwości w wielu dziedzinach. – Będziemy go uzupełniać i pracować nad nim przez cały rok, jak to czyniliśmy dotychczas – dodał.

Radni przy podejmowaniu uchwały budżetowej byli jednomyślni. – Chciałbym pogratulować wójtowi, że przedstawiona uchwała została zaakceptowana jednomyślnie. Życzę, aby realizacja uchwały była źródłem osobistej satysfakcji, a naszym mieszkańcom poprawi warunki życia. Mam nadzieję, że tych zadań uda się zrealizować jeszcze więcej – mówił Jan Majewski, przewodniczący Rady Gminy Biłgoraj.

 

- Reklama -

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.