- Reklama -

- Reklama -

Gmina Biłgoraj z budżetem

Założenia budżetu przedstawił wójt Wiesław Różyński. – Przed nami kolejny rok naszych działań. Rok 2016 chcemy rozpocząć od przyjęcia budżetu – mówił. Łączna kwota planowanych dochodów gminy wyniesie ponad 40 mln zł, a wydatki gminy zaplanowano na poziomie blisko 44,5 mln zł. Źródłami pokrycia deficytu będą kredyt i pożyczka (ponad 4,3 mln zł). Dodał, że zakres wydatków majątkowych na 2016 r. będzie bardzo wachlarzowy. – Realizujemy szereg dużych i odważnych inwestycji potrzebnych mieszkańcom gminy. Jedną z największych inwestycji, którą staramy się co roku realizować, jest budowa oczyszczalni i kanalizacji. Jest to największa kwota w budżecie i tę największą kwotę chowamy pod ziemię. Nie widać tego, ale jest bardzo potrzeba dla społeczeństwa i środowiska – mówił. Tego typu prace będą prowadzone m.in. w Podlesiu, Majdanie Gromadzkim, Nadrzeczu i Korytkowie Dużym.

Ponadto planowana jest budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Ciosmach i Bukowej. Trwa opracowanie dokumentacji dla miejscowości: Smólsko Duże, Smólsko Małe, Brodziaki i Edwardów. W planach jest połączenie wodociągu w Ciosmach z wodociągiem w miejscowości Huta Stara w gminie Harasiuki. Złożony został wniosek na realizację inwestycji pn. rozbudowa i modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Biłgoraj. – Chcemy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców odnośnie dostarczenia wody do każdego gospodarstwa – mówił wójt. Z tego względu szereg wodociągów ma być modernizowanych.

- Reklama -

W związku z powstającymi sieciami i ewentualnymi awariami zakupiony ma być pojazd na potrzeby pogotowia wodno-kanalizacyjnego. W roku 2016 gminę czekają również zadania drogowe (nowe nawierzchnie, chodniki i ścieżki rowerowe). – Cały czas szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych – tłumaczy wójt Różyński. Gmina posiada również dokumentację techniczną na budowę obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraja. Przebiegałaby ona od Gromady do Majdanu Nowego.

Nie zabraknie inwestycji w sport i kulturę. – Chcemy kultywować naszą działalność kulturalną, sportową i edukacyjną – mówił wójt, tłumacząc, że każda miejscowość jest zaznaczona w budżecie dzięki funduszowi sołeckiemu. 

Radni przyjęli budżet jednogłośnie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.