- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Gmina Biłgoraj przygotowuje się do reformy oświaty

- Reklama -

Dziś odbyła się Sesja Rady Gminy Biłgoraj podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Chodzi o plany wygaszania gimnazjów oraz powrotu do ośmioklasowych szkół podstawowych.

Założenia zmian przedstawiła Iga Wolanin, kierownik referatu oświaty. Wyjaśniła, że obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów wynika z ogólnopolskiej reformy oświaty. – W projekcie uwzględniono potrzeby uczniów, warunki lokalowe, uwarunkowania komunikacyjne oraz odległość od placówek – mówiła.

- Reklama -

Gmina Biłgoraj jest organem prowadzącym sześciu publicznych gimnazjów, z których cztery funkcjonują w zespołach szkół ze szkołami podstawowymi. Zgodnie z nowymi przepisami 1 września br. zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnią szkoła podstawowa i gimnazjum, stanie się 8-letnią szkołą podstawową. Będzie tak w przypadku szkół w Dereźni, Dąbrowicy, Gromadzie i Hedwiżynie. Natomiast Gimnazjum w Korytkowie Dużym funkcjonuje jako samodzielna jednostka i zgodnie z nowymi przepisami, w tym planem sieci szkół, 1 września br. zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym. Podobna procedura obejmie Gimnazjum w Soli, z tym wyjątkiem, że Gimnazjum w Soli wraz z Przedszkolem w Soli oraz Szkołą Podstawową w Soli tworzą Zespół Szkół w Soli. – Konieczne zatem będzie wyłączenie Gimnazjum z dniem 31 sierpnia br. z Zespołu Szkół, a następnie włączenie do Szkoły Podstawowej Soli – wyjaśniła.

Natomiast 6-letnie Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w gminie Biłgoraj z mocą ustawy 1 września br. staną się 8-letnimi Szkołami Podstawowymi. w przypadku Gimnazjum w Bukowej oraz Gimnazjum w Korczowie, w związku z brakiem możliwości włączenia tych szkół do szkół podstawowych zaplanowano ich wygaszanie. Od nowego roku szkolnego gimnazja te nie będą prowadzić naboru. Mogłyby być one jedynie przekształcone w szkoły podstawowe. Takiej potrzeby jednak nie ma. – Ze względu na warunki demograficzne i brak potrzeby powoływania kolejnej szkoły podstawowej, gimnazja zostaną poddane procedurze stopniowego wygaszania – twierdziła Iga Wolanin.

Projekt dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowią plany na najbliższe dwa lata szkole (2017/2018 i 2018/2019). Druga część planu obejmuje sieć od 1 września 2019 roku.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.