- Reklama -

- Reklama -

Gmina Biłgoraj ogłosiła nabór na kotły na biomasę

Wójt Gminy Biłgoraj ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie dotyczącym montażu kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Biłgoraj.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W przypadku pozyskania przez Gminę Biłgoraj dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020 przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Biłgoraj najpóźniej do 2019 r. Ewentualne rozpoczęcie inwestycji nastąpi nie wcześniej niż pod koniec I kwartału 2017 roku.

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane jedynie te budynki mieszkalne, które posiadają odrębne pomieszczenie w budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię. Ponadto w ramach projektu mogą zostać zamontowane kotły przeznaczone tylko do spalania biomasy (bez możliwości montażu drugiego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych).

Wkład własny mieszkańców wynosi 15% kosztów kwalifikowanych (ok. 2 500,00 zł) plus wszelkie koszty niekwalifikowane takie jak np. wymiana wkładu kominowego, koszty robót budowlanych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego montażu i działania kotłów. Jest to koszt szacunkowy. Ostateczna wysokość wkładu własnego zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

- Reklama -

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest wypełnienie ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

Wzór ankiety dostępny jest na stronie w zakładce „Ochrona środowiska kotły na biomasę”

lub w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj pokój nr 33.

Nabór ankiet odbędzie się w dniach 30.03.2016 r. – 06.04.2016 r. Ankiety będą zbierane w Urzędzie Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 w Biłgoraju w godzinach od 8.00 do 15.15 w pokoju nr 7 lub 39. O kolejności wpisu na listę decydować będzie kolejność zgłoszeń.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.