- Reklama -

Głosy do nieba

Historia chóru kościelnego parafii Tereszpol to splot wydarzeń pełnych szarej codzienności, chwil tryumfu, wzlotów, upadków, radości, smutku, chwały i zapomnienia. Tworzy ona epicką opowieść o ludziach pełnych pasji, zapału, zaangażowania, determinacji i bezinteresowności oraz – nierzadko – prawdziwego talentu, który nie zawsze mógł w pełni się rozwinąć i zabłysnąć.

 

Pierwszy 10-osobowy chór powstał tuż po II wojnie światowej, w czasach, kiedy proboszczem był ks. Jan Kiliński. Twórcą chóru był ówczesny organista Jan Seroczyński. Jego dzieło kontynuowali: najpierw L. Puławski, a następnie J. Mielniczuk, który pracował w parafii od 1956 roku i zwiększył stan chóru do 30 osób. Wzrost liczby członków chóru zbiegł się w czasie ze sprowadzeniem do kościoła nowych organów. Ówczesny proboszcz parafii – ks. Feliks Gąska – zarządca w latach 1948-1965, sprowadził je z Mokrego Lipia. Czterogłosowy chór złożony z kobiet i mężczyzn zaczął pracę pełną parą. Były to czasy przedsoborowe, więc msza św. odprawiana w j. łacińskim wymagała śpiewu po łacinie, jedynie pieśni śpiewano po polsku. W kościele parafialnym odprawiano wtedy 3 nabożeństwa: 2 msze św. – o godz. 9.00 i 12.00, oraz obowiązkowe dla każdego chórzysty nieszpory o godz. 16.00. Czasy chóru p. Mielniczuka pamiętają niektórzy członkowie obecnego zespołu: Tadeusz Lewandowski, Leon Litwin, Zofia Albingier, Halina Oleszczak. Następcą p. Mielniczuka został p. Koper, który utrzymał chór przez 3 kolejne lata. W roku 1968 proboszczem parafii został ks. Jan Mackiewicz. Jako posiadacz niezwykle donośnego i dźwięcznego głosu cenił sobie piękny śpiew. Utworzył najpierw scholę a następnie nowy, 20-osobowy chór. W latach 1969-1973 wikariuszem parafii był ks. Stanisław Żak. Młody, energiczny, z nieodłączną gitarą, stał się symbolem czegoś pięknego i nowoczesnego. Grał, śpiewał, cieszył się muzyką, więc szybko skupił wokół siebie dużą, bo aż 45-osobową grupę śpiewających dziewcząt. Wśród nich były dzisiejsze chórzystki: Maria Skóra, Maria Nizio, Maria Pawluk, Zofia Kukiełka. Spotykali się regularnie co tydzień, uczyli się nowych, nikomu do tej pory nieznanych pieśni, które wykonywali na trzy głosy. Podczas mszy świętej śpiewali rzadko ­– raz, dwa razy w miesiącu. Dłuższe koncerty zdarzały się z okazji odpustu i innych parafialnych uroczystości. Największym osiągnięciem chóru ks. Żaka był gościnny występ w parafii Gorajec na zaproszenie miejscowego proboszcza. Jak wspominają ówcześni członkowie zespołu, zależało im bardzo, aby wypaść jak najlepiej, dlatego przed tym niezapomnianym i ekscytującym wydarzeniem ćwiczyli codziennie przez dwa tygodnie. Ksiądz Żak podzielił chór na dwie grupy – charytatywną i misyjną – a także założył wśród chórzystów trzy kółka różańcowe. Następnemu wikariuszowi, ks. Wójtowiczowi, udało się utrzymać chór jedynie przez rok. Kolejny zespół śpiewaczy – 20-osobowy – pojawił się wraz z przybyciem do naszej parafii ks. Andrzeja Pikuli. Grupa młodych ludzi śpiewała na 4 głosy, wśród nich obecne chórzystki – Jadwiga Małyszek i Dorota Pastuszek.

Na początku lat 80. wikariuszem parafii został ks. Ryszard Lipianin. Kochał muzykę i uważał, że śpiew podczas mszy świętej jest dopełnieniem modlitwy i wielkim uwielbieniem Boga Stwórcy. Niestety, sam miał chore gardło i trudno było mu śpiewać. Postanowił więc sobie pomóc i wyszukał wokalne talenty wśród uczniów ze szkoły w Tereszpolu-Kukiełkach, w której uczył religii. Założył 4-osobową scholę złożoną z uczennic klasy siódmej. Były to: Bożena Kimak, Danuta Kurzyńska, Jadwiga Ruda, Maria Paczos. Wkrótce dołączyła do nich Małgorzata Wiśniewska ze szkoły w Tereszpolu-Zaorendzie. W tej szkole muzyka stała na wysokim poziomie dzięki niezwykłemu człowiekowi – panu Antoniemu Tatarowi, dyrektorowi, muzykowi, prawdziwemu, jak dziś określilibyśmy, człowiekowi renesansu i multiinstrumentaliście. Przygotowana przez p. Tatara Małgorzata Wiśniewska potrafiła zagrać na klawiszach, znała podstawy harmonii a ks. Lipianin miał organy, magnetofon kasetowy i wiele nagrań nowych, nieznanych pieśni – schola zabrała się do pracy. Próby odbywały się regularnie, najczęściej w domach, uczestniczył w nich ks. Lipianin. Dziewczyny śpiewały przez cztery lata, podczas mszy świętych odprawianych przez księdza wikariusza. W tym czasie koncertowały też gościnnie w Suścu i Grabowcu. Ks. Lipianin zżył się ze swoimi podopiecznymi na tyle, że kiedy został przeniesiony do innej parafii, zapraszał scholę na występy, najpierw do Mełgwi, a potem do Puław. W tym czasie powstała też schola, której przewodziła Zofia Pawluk (Koperwas). Do tego zespołu należały dziewczęta ze starszych klas szkoły podstawowej i średniej. Po rozpadzie scholi ks. Lipianina był to jedyny zespół śpiewaczy na terenie parafii. Tworzyły go m.in.: Anna Pieczykolan (Czyżo), Grażyna Monastyrska (Pater), Barbara Ożga (Korgul), Lilianna Witwera (Mróz), Ewa Bogdanowicz (Brodziak). Schola stopniowo malała, przez pewien czas prowadziła ją grająca na gitarze Barbara Ożga, ale wkrótce ten zespół się rozpadł.

Kiedy do parafii przyszedł nowy wikariusz ks. Andrzej Chmaj, pewnego dnia – choć nie było organisty – rozbrzmiały kościelne organy. Buczały, huczały, ale grały. Po wielu latach uruchomiła je uczennica szkoły średniej Lilianna Witwera, której śpiewem towarzyszyła Ewa Bogdanowicz. Dziewczyny jako schola funkcjonowały przez rok. W tym czasie próbowały zachęcić do śpiewania młodsze dzieci. Organizowały spotkania, ale nie zdały one egzaminu, dlatego przez kilka miesięcy uczyły dzieci śpiewać przy ołtarzu przed mszą świętą. Wraz z odejściem ks. Chmaja organy przestały grać. Jego kolejni następcy – ks. Waldemar Kostrubiec i ks. Zenon Małyszek – próbowali okazjonalnie reaktywować scholę z większym lub mniejszym powodzeniem. W 1991 r. wikariuszem został ks. Mirosław Prokop, wtedy  w parafii istniały dwie schole. Pierwsza z nich prowadzona była przez grającego na gitarze Jacka Szeptucha i składała się z 8 osób. Drugą kierował Piotr Kołodziej. Ta 7-osobowa grupa śpiewała z towarzyszeniem syntezatora. Z tych zespołów śpiewaczych wywodzi się obecna chórzystka Małgorzata Litkowiec.

- Reklama -

Od 1998 roku proboszczem parafii jest ks. Antoni Gębala. Wkrótce po objęciu probostwa nawiązał współpracę z nauczycielką muzyki ze szkoły w Tereszpolu-Zaorendzie p. Dorotą Dobosz, która, z początku tylko podczas większych uroczystości, z czasem na co dzień, pełniła i do chwili obecnej pełni funkcję organistki. Od tej pory wokół p. Dobosz skupiały się różne grupy wokalne. Jedną z nich był 4-osobowy zespół, który powstał na potrzeby uczczenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 2004 roku. Tworzyły go pani Dorota Dobosz, Małgorzata Skiba, Barbara Korgul, Ewa Brodziak.

W 2006 roku p. Dorota Dobosz utworzyła 20-osobowy chór, który, pod nazwą OAZA bez większych zmian personalnych, funkcjonuje do dziś. Członkami chóru są: Zofia Albingier, Maria Skóra,  Maria Pawluk, Zofia Kukiełka, Krystyna Kimak, Lucyna Kiełbus, Dorota Pastuszek, Jadwiga Małyszek, Ewa Olbryś, Anna  Kręt, Elżbieta Sitarz,  Małgorzata Lewandowska, Henryka Kurzyńska, Halina Oleszczak, Tadeusz Lewandowski, Leon Litwin, członkami chóru byli również śp. Maryla Marzec, Tadeusz Zygmunt, Adam Kadamus. Chór bierze udział w wielu festiwalach i przeglądach pieśni religijnej i patriotycznej. Był wielokrotnie nagradzany, m.in. podczas Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym, zdobywając złoty i bursztynowy różaniec. Otrzymał też statuetkę Powiatowy Twórca Kultury. Wielkim osiągnięciem chóru jest nagranie płyty. Odbyło się ono w roku 2007 w kościele parafialnym w Tereszpolu. W tym samym roku chór uczestniczył w nagraniu radiowym w Katedrze Lubelskiej oraz koncertował w Zakopanem na Krzeptówkach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnikach.

Równocześnie pani Dorota Dobosz angażuje do śpiewania młodzież. Pierwsza duża schola młodzieżowa funkcjonowała, kiedy wikariuszem był ks. Władysław Łukiewicz (2007-2013). Uczniowie miejscowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich śpiewali z towarzyszeniem keyboardu i gitar. Wśród nich byli m.in. Agnieszka Nowak, Katarzyna Dobosz, Ewelina Brodziak, Iwona Nieczaja, Łukasz Kapuśniak, Aleksandra Raduj, Karolina Albingier, Monika Tałanda, Monika Kukiełka. Obecnie funkcjonuje w parafii schola młodzieżowa, którą tworzą Natalia Marczak, Ewelina Marczak, Hanna Brodziak, Julia Pawluk, Izabela Rawiak, Klaudia Łata, Aleksandra Wujec.

 

***

Historię chórów i zespołów śpiewaczych napisała Ewa Brodziak na podstawie relacji Tadeusza Lewandowskiego, Marii Skóry i Małgorzaty Skiby.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.