- Reklama -

Gdzie mieszka radny Kozina?

Z takim pytaniem zwracają się mieszkańcy gminy Turobin. W liście skierowanym do naszej Redakcji, a także komisarza wyborczego przytaczają oni wątpliwości dotyczące adresu zamieszkania radnego Andrzeja Koziny, a tym samym brakiem zainteresowania sprawami mieszkańców.

Od mieszkańców Turobina otrzymaliśmy list dotyczący zamieszkania radnego Rady Powiatu Andrzeja Koziny. Radny w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego z okręgu wyborczego obejmującego gminy Turobin, Frampol i Goraj. Zdaniem mieszkańców gminy Turobin, skąd pochodzi radny, obecnie jest on dla swoich wyborców nieosiągalny. Wnoszą o wygaszenie jego mandatu.

- Reklama -

Mieszkańcy podkreślają, że radny Kozina od kilku miesięcy mieszka na Czechowie w Lublinie. Od około dwóch lat jest zatrudniony w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie i tam jest jego centrum życiowe. Jak piszą zainteresowani, jest on zameldowany na terenie powiatu biłgorajskiego w gminie Turobin, ale tam nie przebywa. Twierdzą, że jest to meldunek fikcyjny. „Odkąd zaczął pracę w Lublinie, mieszkańcy jego okręgu wyborczego mają z nim utrudniony kontakt, a odkąd przeprowadził się do Lublina, jest dla nich nieosiągalny. Ponadto nie reprezentuje w sposób należyty naszych spraw podczas sesji Rady Powiatu, gdyż ich nie zna. Od wielu sesji nie zabiera głosu w naszych sprawach i nie zgłasza interpelacji”.

Pismo trafiło do komisarza wyborczego i Rady Powiatu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Piotra Olszówki, gdy był radnym Rady Powiatu. Wówczas komisarz wyborczy wystosował pismo do Starostwa Powiatowego z prośbą o wyjaśnienie, czy radny Piotr Olszówka spełnia przesłanki do wykonywania mandatu radnego. Z ustaleń komisarza wynikało, że ówczesny radny Olszówka zameldowany jest na pobyt stały na terenie gminy Biłgoraj, w Starym Bidaczowie, figuruje także w rejestrze wyborców tej gminy. Wymagane było jednak szczegółowe wyjaśnienie przez Radę, czy Piotr Olszówka spełni przesłanki do wykonywania mandatu radnego Rady Powiatu w Biłgoraju. Dotyczy to zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania. Do komisarza wyborczego dotarły informacje, że radny, mimo meldunku w gminie Biłgoraj, mieszka w gminie Harasiuki w podkarpackim. Sprawa trafiła do Komisji Rewizyjnej i Rady Powiatu. Te uznały, że nie zamieszkuje on na stałe w gminie Harasiuki.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.