- Reklama -

- Reklama -

Gdzie chrzest, tam nadzieja (FOTO)

 

- Reklama -

„Procesja dziejów” z krzyżem, feretronami, chorągwiami w towarzystwie Orkiestry dętej ze Zdziłowic, prowadzona przez proboszcza ks. Stanisława Budzyńskiego z kościoła św. Jerzego, rozpoczęła świętowanie jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Dzisiaj chcemy uczcić 1050. rocznicę chrztu Polski. Chcemy Panu Bogu dziękować za ten wielki dar, którego my także dostępujemy – mówił na początku uroczystości ks. dziekan Jerzy Kołtun, witając ks. biskupa, kapłanów i wszystkich obecnych.

Kto odcina się od swoich korzeni, nie ma przyszłości, nie ma życia i traci wszelką nadzieję. Takie zasady panują w świecie, w którym żyjemy i dlatego też dzisiaj jako wspólnota tego miasta, wspólnota naszej diecezji, a także i Ojczyzny pragniemy przywołać na nowo korzenie, z których żeśmy wyrośli. 1050 lat temu została przyniesiona łaska chrztu świętego, od tamtego wydarzenia rozpoczęła się wiara i rozpoczęło się także kształtowanie naszej narodowości. Pragniemy Panu Boga za wszelkie łaski i dobra, którymi przez tyle dziesięcioleci obdarzał naszych przodków i dzisiaj chcemy Mu za to wszystko dziękować – mówił do zgromadzonych ks. bp Marian Rojek. – Stając w prawdzie musimy także uderzyć się w piersi, że jako ludzie chrztu świętego zapominamy często o naszych korzeniach o zobowiązaniach, które wypływają z tajemnicy Bożej łaski wtedy podarowanej każdemu z nas także w wydarzeniu naszego osobistego chrztu świętego. Prośmy Pana, aby w tym szczególnym Roku Miłosierdzia na nowo zanurzył nas i Ojczyznę naszą w nieskończonym swoim miłosierdziu – pouczał ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Biskup Marian Rojek poświęcił odnowiony Pomnik Jubileuszowy i tablicę upamiętniającą 1050. rocznicę Chrztu Polski z napisem: „W 1050. rocznicę chrztu Polski i powstania państwa polskiego wdzięczni Bogu za łaskę wiary i opiekę mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej”.

W kazaniu ks. biskup przypominał historyczne wydarzenie, które odbyło się 14 kwietnia 966 r. w Wielką Sobotę, i miejsce, któremu na imię Narodowa Chrzcielnica na ziemiach Lednickiego Ostrowa, Gniezna i Poznania. – Dzisiaj, w 1050. rocznicę tamtych wydarzeń każe nam na nowo, ludziom Biłgorajskiej Ziemi, Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, nam Polakom każe zatrzymać się przy tym charakterystycznym chrzcielnym źródle – mówił kaznodzieja. Przypomniał patriotyczny wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Snując rozważania o tożsamości i sposobach jej dokumentowania, informacjach znajdujących się na dokumentach, mówił o tożsamości Boga. – Myśmy zostali stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, co dotyczy naszej rozumności, woli, wolności. To trzeba także umieć w tym obrazie zobaczyć. Dostrzegalny dla nas wizerunek Boga przekazują nam ewangeliści: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Ten obraz prezentujący Jezusa Chrystusa poznaliśmy, odczytali, zobaczyli wraz z wydarzeniem chrztu świętego. To obraz Bożego Syna – mówił ks. biskup, podkreślając, że kto widzi Syna, widzi i Ojca. – Do tego, by Boga zobaczyć, by Boga usłyszeć na tym charakterystycznym Jego identyfikacyjnym dowodzie, jakim jest Jego miłość do każdego z nas, potrzebne są nam duchowe oczy i duchowe uszy obmywane, oczyszczane przez naszą wiarę, przez Ducha, konsekwentne odpowiedzialne życie, darem otrzymanego przez nas chrztu świętego – pouczał ks. biskup Marian Rojek. Przywołując historię, wydarzenie sprzed 1050 lat, mówił: – Trzeba nam na nowo potwierdzić prawdę, jaką nieustannie od dziesięciu wieków żyje polski chrześcijański naród: Tam gdzie jest chrzest, tam też zawsze pojawia się nadzieja, nadzieja odwołująca się do, przez Boga zagwarantowanej, wiecznej przyszłości dla każdego nowo powstałego życia, dla nas, dla następnych pokoleń. Zaznaczał, że gdy nie ma fizycznego życia, to też i nie będzie chrztu, a jak nie będzie chrztu dającego życie duchowe, i nie ma życia fizycznego, nowego ludzkiego istnienia, to czeka nas śmierć całkowita. Potem będzie tylko koniec, koniec rodziny, rodu, pokolenia, narodu, ludzkości. Poruszając sumienia, kaznodzieja pytał: – Czy my żyjemy tym, co żeśmy otrzymali, co przyjęliśmy i co wówczas, i w każdym wyzwaniu i wyznaniu wiary obiecujemy, do czego się zobowiązujemy także dzisiaj podczas tej świętej Eucharystii?

Mówił, że Bóg Wszechmogący wystawił identyfikacyjny dokument naszemu narodowi w dniu przyjęcia chrztu świętego przez protoplastę Polaków i widnieje na nim data: rok 966. Wyposażył ów dowód chrześcijańskiej tożsamości wierzących Polaków w zabezpieczający i uwiarygodniający znak wodny, jakim jest woda chrztu świętego i połączona z tym wydarzeniem Boża łaska. – Ten znak musimy kontrolować i wciąż do jego oryginału przystawiać nasze sumienie, codzienne życie, czyniąc uczciwy rachunek sumienia podczas modlitwy po to, abyśmy nie byli wprowadzeni w błąd, we współczesne diabelskie fałszywki, podróbki i falsyfikaty. W tej chrzcielnej wodzie jest nasze duchowe i narodowe narodzenie oraz trwała nadzieja na ciągłe powracanie tej pierwszej miłości względem Boga przez jej obmycie z naszych grzechów – przypominał. – Nogi nasze zostały uzdolnione do tego, by kroczyć Bożymi drogami przykazań i błogosławieństw. Uszy nasze usprawnione zostały do rozróżniania wśród tylu głosów i światowych szumów Bożego zbawczego słowa oraz nauczania Kościoła. Ręce nasze uzdatnione zostały przez chrzcielną wodę do czynienia Bożego dzieła, serce rozpalone miłością do kochania i dusza napełniona łaską do świętości codziennego życia – nauczał.

Polsko, wierni Kościoła zamojsko-lubaczowskiego, ludzie biłgorajskiej ziemi powróćcie do swojej pierwszej miłości, do chrzcielnej tożsamości i do tego, co zostało zapisane w naszym katolickim dowodzie identyczności wodą chrztu świętego, czynem i słowem, wiarą, miłością i świętością życia, pobożnością i duchem – wołał i zachęcał do pokazania Europie, innym narodom znaku krzyża. – Niech nas Bóg dalej chrzci Duchem Świętym i ogniem swojej miłości – dodał biskup Rojek na zakończenie.

Z racji tego wydarzenia zebrani na uroczystości odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

Do stołu Pańskiego dary – świecę przyniosła mama z dzieckiem niepełnosprawnym; kwiaty i miniaturę postaci w stroju biłgorajskim – przedstawiciele Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”; chleb i kosz pieczywa – delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości; statuetkę „Lubelskiego Lipca” oraz ornat – przedstawiciele Zarządu regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” na czele z Marianem Królem i Zbigniewem Rybą; sito biłgorajskie i pieróg gryczany – reprezentacja UM Biłgoraj z burmistrzem Januszem Rosłanem; okolicznościowy ryngraf, chleb i wino – przedstawiciele Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Po Mszy św. został dokonany akt zawierzenia Matce Bożej przez odczytanie go przez ks. biskupa Mariana Rojka.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski Stanisław Schodziński, dziękując wszystkim obecnym oraz tym, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. – W imieniu przewodniczący Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski serdecznie dziękuję ks. biskupowi ordynariuszowi Marianowi Rojkowi za przewodniczenie Mszy św. homilię i patronat honorowy nad uroczystościami, i odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Dziękuję ks. biskupowi Janowi Śrutwie, który też patronuje naszym uroczystościom – mówił Stanisław Schodziński.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. księża pracujący w biłgorajskich parafiach wraz z ks. Karolem Wilkielem, proboszczem prawosławnej parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju, parlamentarzyści: poseł Sławomir Zawiślak i poseł Piotr Olszówka z rodziną, samorządowcy, Chór Męski „Klucz” z Majdanu Starego, Big Band z Biłgoraja, Orkiestra dęta ze Zdziłowic, poczty sztandarowe, kombatanci, organizacje i stowarzyszenia kombatanckie, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Jarosławia, delegacja WiN z Lublina, reprezentanci NSZZ „Solidarność” z Lublina i Biłgoraja, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych, delegacje Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju, Św. Związku Żołnierzy AK, młodzież, wolontariusze KSM.

Uroczystość zorganizował Biłgorajski Zespół Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski we współpracy z parafiami biłgorajskimi, księżmi proboszczami, Urzędem Miasta Biłgoraj, Biłgorajski Centrum Kultury.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.