- Reklama -

- Reklama -

Gdy rodzina odmawia, pogrzeb wyprawia gmina

Wyjaśnienia w sprawie sprawiania pogrzebu przedstawiła Elżbieta Pieczonka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biszczy. Obecnie obowiązująca uchwała musiała być zmieniona, ponieważ zmieniły się przepisy prawne. Ustawodawca do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zaliczył właśnie sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. To gmina ustala sposób odprawienia pochówku. Zwłoki nie pochowane przez osoby do tego zobowiązane, czyli najbliższą rodzinę bądź krewnych, są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu osoby. – Ustawa nie pokazuje bezwzględnego obowiązku pochowania zmarłego przez rodzinę lub inne osoby spokrewnione. Powoduje to, że w przypadku odmowy rodziny dokonania pochówku swojego członka rodziny obowiązek ten przechodzi automatycznie na gminę, w której nastąpił zgon – wyjaśniała kierowniczka. – Wobec powyższego uregulowania sprawienie pogrzebu przez gminę Biszcza pozwoli na określenie stałych zasad obowiązujących w jednakowym okresie dla każdego pochówku – dodawała. 

- Reklama -

Ustalono, jak ma wyglądać pogrzeb, kiedy sprawuje go gmina. Określono, że pochówek odbywa się przez zlecenie wykonania usługi firmie prowadzącej usługi pogrzebowe. Sprawienie pogrzebu obejmuje pewne czynności, za które gmina musi zapłacić. Są to: przygotowanie zwłok, umycie i ubranie, zakup niezbędnego ubrania i trumny, przechowanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym, czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza, opłacenie miejsca na cmentarza, wywieszenie klepsydry, przywóz zwłok, uformowanie grobu i oznaczenie go znakiem wyznania zmarłego z tabliczką z imieniem i nazwiskiem, z datą urodzin i zgonu. Uchwała została przyjęta przez biszczańskich radnych. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.