- Reklama -

- Reklama -

Fundusze dla KGW i Stowarzyszeń

Koła Gospodyń Wiejskich tworzą kobiety aktywne, które są inicjatorkami wielu różnorodnych i ciekawych przedsięwzięć, w tym także tych związanych z kulturą - mają wreszcie finansowe wsparcie. 3 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się szkolenie, na którym poinformowano koła i stowarzyszenia o środkach jakie mogą uzyskać na swoją działalność.

W miniony piątek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zorganizowano szkolenie dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń naszego powiatu. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt zainteresowanych pań.

Celem tego szkolenia było głównie przybliżenie zasad ubiegania się o dofinansowanie dla KGW oraz Stowarzyszeń, należących do powiatu biłgorajskiego, w tym w jaki sposób przyznawana jest pomoc oraz jak poprawnie wypełnić, a następnie złożyć odpowiedni wniosek. Środki dofinansowania pochodzą z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która wspiera rozwój wsi. Odbywa się to w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który realizowany będzie w ramach dwuletniego planu operacyjnego w latach 2020-2021. Dzięki temu przedsięwzięciu pojawią się dofinansowania współpracy, ale również wymiany doświadczeń organizacji, które działają na wsiach.

Aby aplikować o środki finansowe w ramach konkursu Nr 4, który został ogłoszony na 2020 rok, należy zarejestrować się w bazie danych partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i wtedy jest możliwość refundacji poniesionych kosztów. O fundusze mogą ubiegać się: Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, kluby sportowe, gminy, starostwa, oraz jednostki samorządowe. Wnioski nie są skomplikowane i można je pobrać wraz z informacją o załącznikach i oświadczeniach na stronie internetowej ksow.pl. Należy je zgłaszać do 17 stycznia 2020 roku. Na ten rok przeznaczona jest kwota w wysokości 180 tys. zł na różnego rodzaju działania.

Tego typu szkolenie jest niezwykle ważne dla członkiń KGW i Stowarzyszeń aby szczegółowo doinformować w jaki sposób mogą uzyskać różnego rodzaju dofinansowania na swoją działalność.

-Tu w powiecie biłgorajskim jesteśmy w zagłębiu kultury województwa lubelskiego, ze względu na mnogość KGW jak i stowarzyszeń, które związane są z krzewieniem kultury małych ojczyzn – mówi Robert Dmitruczuk, wojewoda lubelski. –Już 2 lata temu rząd Rzeczpospolitej Polskiej zaproponował możliwość dofinansowania KGW. Wręcz symboliczna kwota 5 tys. na KGW spowodowała ogromne zaangażowanie – dodaje.

- Reklama -

Ponadto jest wiele innych konkursów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród nich są: Samorządowe Konkursy Ofert (nabór styczeń-luty), Konkurs ofert Starostwa Powiatowego (nabór grudzień-styczeń), Konkurs Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu Działaj Lokalnie (nabór kwiecień-maj) oraz FIO Lubelskie Lokalnie (nabór marzec), jak również ze środków zewnętrznych: główne programy to NIW (FIO lub PROO).

Dodatkowo w ramach XI edycji Programu „Działaj Lokalnie”, Fundacja FLZB wspiera wszelkie projekty, które dotyczą współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

­-W ostatnim czasie zarejestrowało się dużo nowych jak i czasem działających wiele lat KGW oraz stowarzyszeń. Jest to wynikiem pojawiających się nowych lokalnych konkursów grantowych, jak FIO Lubelskie Lokalnie lub konkursu ARMiR-u dla KGW. Jest to bardzo dobry trend dla ilości oddolnych działań społecznych w naszych środowiskach, ale również i wyzwanie dla większości organizacji, jak Fundacja FLZB, do tego aby prowadzić działania, które spowodują aby ten zapał szybko nie wygasł – mówi Maciej Mulawa, specjalista ds. rozwoju Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. –Osobiście zachęcam takie organizacje do sięgania na początku po niewielkie granty (do kilku tysięcy złotych). Jest to ważne dla nich, aby nie tylko zdobyli niezbędne doświadczenie potrzebne do sporządzenia i rozliczenia projektu, ale również do tego aby budować swój potencjał instytucjonalny jak i osobowy dodaje.

W spotkaniu, które odbyło się 3 stycznia, dotyczącym ubiegania się o fundusze na rzecz KGW i Stowarzyszeń wzięli udział: Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek Michał Mulawa oraz Agnieszka Siwek z  Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

J.P.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.