- Reklama -

- Reklama -

Frampol sprawdza gdzie są zgliszcza

Które miejsca w gminie Frampol są w najgorszym stanie i wymagają pilnej rewitalizacji? O to właśnie od dziś gmina pyta swoich mieszkańców. Urzędnicy wyznaczyli obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który obejmuje: Frampol, Teodorówkę i Korytków Mały. Teraz Urząd Miasta czeka na zgłoszenia, które można składać elektronicznie i osobiście. Od dziś urzędnicy czekają.

- Reklama -

Szczegółowy zasięg miejsc do rewitalizacji jest precyzyjnie określony na mapach. Można to sprawdzić tu:

rewitalizacja

Od 27 listopada do 12 grudnia będzie prowadzony nabór propozycji rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Chodzi o stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

  • zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Frampol,
  • kompleksowe (ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne.

Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od 27.11.2023 r. do 12.12.2023 r. można składać:

  • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: umframpol@frampol.pl,
  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem: https://forms.gle/KVCh1RXtF7w7Pntz7
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski we Frampolu,
    23-440 Frampol, ul. Radzięcka 8,  (w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”),
  • papierowo, poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim we Frampolu, 23-440 Frampol,
    ul. Radzięcka 8, w godzinach pracy urzędu, pok. 2.18, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”.

.

- Reklama -

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.