banner-word-900x200

- Reklama -

Frampol inwestuje w uczniów

Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. Bez względu na ogólnokrajowe reformy w edukacji i ich zakres, władze Frampola przyjęły założenie unowocześniania szkół i wyposażania zarówno nauczycieli jak i uczniów w nowe narzędzia, adekwatne do wyzwań współczesności. Celem edukacji nie jest bowiem samo realizowanie nałożonych programów czy przekształceń, ale sukcesywne polepszanie jakości kształcenia z jednej strony, z drugiej zaś konsekwentne podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży. Frampolskie władze wychodzą z założenia, że to uczeń jest przecież w centrum całego systemu edukacyjnego.

Stąd kolejny edukacyjny projekt w tej gminie. Władze Frampola uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. "Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol" przewiduje organizację i realizację dodatkowych zajęć dla uczniów (z j. angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki) a także zajęć specjalistycznych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum. Na dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje będą mogli liczyć również nauczyciele – zwłaszcza w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

- Reklama -

Dzięki dofinansowaniu szkoły będą też mogły zakupić dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i nowoczesny sprzęt, m.in.: laptopy, drukarki, zestawy multimedialne.

Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 950 tys. zł,  z czego blisko 95% stanowić będzie dofinansowanie unijne (w kwocie 895 tys. zł). Projekt ruszyła 1 sierpnia i będzie realizowany do 30 czerwca kolejnego roku. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.