Paramedica

Fotowoltaika w gminie Goraj

9 sierpnia br. została podpisana umowa między Województwem Lubelskim a Gminą Goraj o dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”. W ramach projektu zostało zaplanowane wykonane 117 instalacji fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Goraj.  Będą to instalacje o mocy 2 kW, 2,5 kW oraz 3 kW.

Otrzymane dofinansowanie wynosi 1 042 746,49 zł. Głównym celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Goraj.Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

Gmina Goraj nie poprzestaje w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Na przestrzeni kilku lat wielokrotnie pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Pierwszym projektem był montaż  lamp hybrydowych, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej  (projekt realizowany w 2011 roku). Kolejnym działaniem był projekt montażu 354 instalacji kolektorów słonecznych montowanych w gospodarstwach domowych zrealizowany w 2015 roku.

Obecnie Gmina Goraj realizuje projekt montażu 172 instalacji kolektorów słonecznych przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy. Miło jest nam poinformować  o kolejnym sukcesie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych wpierających rozwój naszej lokalnej ojczyzny w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.