- Reklama -

Forum Inicjatyw Pozarządowych

Przez dwa dni w Lublinie rozmawiano o problemach i potrzebach trzeciego sektora. Organizatorem Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i Konwentu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób z ponad 140 instytucji.
Jednym z organizatorów Forum była Małgorzata Gromadzka, przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego, która pochodzi z gminy Księżpol. W imprezie udział wzięli także przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu, którzy mogli aktywnie uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i warsztatach. – Forum Lubelskich Inicjatyw Pozarządowych było spotkaniem, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządów terytorialnych, mieli okazję pozyskać informacje na temat obecnych zmian systemowych skierowanych do NGO, ale przede wszystkim nawiązać kontakt, wymienić między sobą doświadczenia. Podczas trwania paneli dyskusyjnych, a także warsztatów, prowadzona była szczera dyskusja nad m.in. aspektami funkcjonowania Rad Pożytku przy jednostkach samorządu terytorialnego, ich wpływu na kształtowanie polityki wobec organizacji pozarządowych, rozdziałem środków z budżetu kraju, jednostek samorządu terytorialnego, unijnych dla organizacji pozarządowych, o stworzeniu wojewódzkiej centralnej bazy danych dla organizacji z terenu województwa, gdzie można by uzyskać informacje o zmianach systemowych jak i możliwościach pozyskania środków, ich źródeł i szeregu innych ważnych informacji i tematów – mówi Małgorzata Gromadzka. – Podczas forum zrodziła się myśl o stworzeniu Konwentu Rad Pożytku z terenu województwa, w skład którego weszliby przewodniczący rad z poszczególnych powiatów, miast powiatowych, który miałby wpływ na kształtowanie się polityki wobec organizacji, lepszy obieg informacji, rozdział środków na organizacje, np. ogłaszane konkursy wypracowywałby odpowiednie narzędzie/rozwiązania sprzyjające rozwojowi organizacji działających na terenie województwa – dodaje.
 Pierwszego dnia Forum odbywało się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Uroczystego otwarcia dokonała przewodnicząca Rady Małgorzata Gromadzka wspólnie z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim, wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem oraz prezesem FLOP Wojciechem Decem. Podczas wystąpień poruszone były kwestie potrzeby sieciowania i federalizacji, kreowania wizerunku oraz planowanych zmian w sektorze obywatelskim. Drugi dzień odbywał się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i miał charakter praktyczny. Odbyło się osiem różnorodnych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działalnością pozarządową. 
Częścią wydarzenia była Gala III Sektora, podczas której organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego zostały wyróżnione Nagrodami Trzeciego Sektora przyznanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. "Złote Parasole NGO", przyznał także Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
Wśród nagrodzonych były także organizacje i osoby z naszego powiatu. Nagrodę Złoty Parasol dla NGO przyznaną przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i tytuł "Przyjaciel ZS FLOP" otrzymała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Natomiast wolontariuszem roku 2016 została Anna Borowiec z Biłgoraja. Uroczystość uświetnił swoim występem Piotr Selim z Lubelskiej Federacji Bardów.
Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.