- Reklama -

- Reklama -

XXII Rajd pieszy im. Profesora Józefa Jóźwiaka

Data wydarzenia: 21/09/2018 - 22/09/2018
Godzina wydarzenia: 08:00 - 20:00

Lokalizacja: Józefów


Regulamin rajdu

Rajd pieszy im. Profesora Józefa Jóźwiaka wiedzie najciekawszymi krajobrazowo i historycznie szlakami Roztocza. Tegoroczny XXII rajd przebiega m.in. przez:

 • Miejsca Pamięci Narodowej w Józefowie,
 • Źródła Nepryszki,
 • Torfowisko „Jęzior”,
 • Wielki Dział – (Wola Wielka, Narol).

1. Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

2. Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski w Józefowie,
 • Nadleśnictwo Józefów.

3. Cele rajdu:

 • uczczenie 100 – lecia Niepodległości Polski,
 • popularyzacja szlaków  pieszych Roztocza,
 • promocja turystyki pieszej,
 • zachęcanie do aktywnego  spędzania czasu wolnego,
 • integracja młodzieży szkolnej,
 • wspomnienie Profesora Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela LO w Józefowie, miłośnika przyrody i pieszych wędrówek.

4. Termin i miejsce rajdu:

 • termin: 21 – 22 września (piątek, sobota) 2018 r.
 • miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, szlaki piesze Roztocza, Źródła Nepryszki, Torfowisko „Jęzior”, Wielki Dział – (Wola Wielka, Narol).

5. Program rajdu:

DZIEŃ I 21.09.2018 r. (piątek)

 • 8:00 – Msza Święta.
 • 9:00 – Otwarcie rajdu (zbiórka uczestników, czynności organizacyjne, wspomnienie Profesora, prezentacja piosenek turystycznych w wykonaniu uczniów SP).
 • 10:00 – Wyjście na trasy rajdu:

- Reklama -

Trasa I: Najmłodsi uczestnicy (kl. I-IV)
Józefów (SP im. M. Romanowskiego) – tablice upamiętniające poległych w czasie II wojny światowej – Tablica upamiętniająca rodzinę Bartoszewskich – pomnik w rynku – cmentarz w Józefowie – SP im. M. Romanowskiego (ok. 2,5 km),
Trasa II: (kl. V-VIII i III gimnazjum)
Józefów (SP im. M. Romanowskiego) – Borowina – Torfowisko „Jęzior” – zalew w Józefowie – Józefów (SP im. M. Romanowskiego) (ok. 10 km),
Trasa III: Absolwenci i zaproszeni goście
Józefów (SP im. M. Romanowskiego) – Majdan Nepryski – Borowina – Torfowisko „Jęzior” – zalew w Józefowie (ok. 12 km).

 • 18:00 – Ognisko dla absolwentów i zaproszonych gości.

DZIEŃ II 22.09.2018 r. (sobota)

 • 10:00 – Zbiórka uczestników rajdu na placu przy schronisku, ul. Broniewskiego 14.
 • 10:15 – Wyjazd do Woli Wielkiej.
 • 11:00 – 14:00 – Przejście trasą pieszą: Wola Wielka – Wielki Dział – Wola Wielka (7 km).
 • 14:00 – Przejazd do Narola.
 • 14:15 – Posiłek regeneracyjny w Narolu.
 • 15:30 – Powrót do Józefowa autokarem.
 • 18:00 – Ognisko dla wychowanków liceum i zaproszonych gości i pieczenie kiełbasek (przy schronisku młodzieżowym).

6. Zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dla uczestników:

 • Rajd jest otwarty dla wszystkich miłośników pieszych wędrówek po Roztoczu. Odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku rezygnacji z rajdu wpisowe nie będzie zwracane.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zachowanie i bezpieczeństwo osób niezgłoszonych i niezapisanych na listy uczestników, a dołączających się samowolnie do rajdu.
 • Odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży szkolnej ponoszą opiekunowie grup.
 • Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wiedzy „Józefów – moja mała ojczyzna.”.

Opłaty:

I dzień:

 • uczniowie: 7 zł
 • pozostali uczestnicy: 25 zł (studenci 15 zł)

II dzień

 • wszyscy uczestnicy: 50 zł

W ramach opłaty zapewniamy: znaczek rajdu, 1 posiłek regeneracyjny każdego dnia, transport, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opiekę przewodników terenowych, możliwość zdobycia nagród w konkursie wiedzy.

 • warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału do 18 września (wtorek) przez podanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz dokonanie opłaty, (grupy szkolne –  kserokopie karty wycieczki z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły);
 • zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmują: sekretariat SP w Józefowie, ul. Górnicza 21, tel./fax 84 6878079, Krystyna Mielniczek;
 • zapisanie na listę uczestników rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem  i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień;
 • młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie tylko w zorganizowanej grupie pod opieką nauczyciela lub innej upoważnionej osoby.

7. Obowiązki uczestników rajdu:

 • zapisanie się na listę uczestników rajdu i dokonanie wpłaty,
 • zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu rajdu,
 • przygotowanie odpowiedniej odzieży (także na wypadek deszczu),
 • podporządkowanie się zarządzeniom organizatorów rajdu,
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ruchu drogowego i Karty Turysty.

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatorów rajdu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.